Ödebyn skola

Kategori: Skola

Koordinater: 59.214709, 12.510107

Information om Ödebyn skola

Av köpebrev från 1899-11-20 framgår att Svanskogs församling har köpt en tomt för nytt skolhus i Ödebyn av Brukspatronen Axel Breien. Kostnaden är 75 kronor. Lagfart beviljas 1900-06-05. Kostnadsförslag 3650kronor. Sonen på Ivere Gaterud Karl Johan Johansson född 1882-10-30 var en god snickare och timmerman som ung var med och timrade upp nya skolhuset i Ödebyn. Karl högg sig i benet vid detta tillfälle. I grannhuset Grynna hade handlaren Gustaf Svanström och hustrun Elin Johannesdotter från Hedane flyttat in 1900. I Hedane kunde man tydligen stämma blod och plåstra om sår, så Karl fick snabb hjälp. Skolan invigdes 1901-11-10. Föräldrarna hade inköpt en flagga. Lärarinnan Amalia läste egen dikt. De första verserna lydde:

”vårt land är fattigt skall så bliva”       Här ibland skogarna och fjällen

För den som guldet söker här             vi uppbyggt detta nya hus.

Men kunskap vill sitt folk det giva       att för de små från spridda tjällen

Och mera värd än guld den är.           där skulle lysa kunskaps ljus.

Ty mal och rost ej kan fördärva           Och nu skall flaggan gul och blå

De kunskaper vi oss förvärva               vid huset hissas upp också.

Skolhuset hade inga moderniteter. Torrdass i anslutning till vedskjul. Vatten fick fyllas på i en kopparcistern ovanför ett tvättfat. Med ett vred kunde man ställa om till dricksvatten. Ved fick klyvas och bäras in till runda järnkaminer i skolsalarna. Lärarna fick elda och sudda svarta tavlan. Några gånger under terminen fick barnen skurlov, när golven skulle skuras med såpa. Johan Fredriksson på Anhalten Byn skötte vedhuggningen och Hulda Svan, som bodde i missionshuset Tabor bar in ved och vatten från en källa på andra sidan om kanalen. Hon skötte även städningen. Ibland ställde läraren upp eleverna på ett led från vedskjulet till vedlåren i skolan. Barnen kunde nu flytta vedträden mellan sig och snart fanns ved från golv till tak i skolsalen.

Det fanns ingen skolmat, utan barnen hade med sig smörgåsar och mjölk i ryggsäckarna som åts i omklädningsrummet. Här lekte man också, när det regnade på rasterna. Slängdes skräp, fick alla hjälpa till att städa upp och kratta skolgården. På rasterna byggde pojkarna kojor och flickorna hade lekstugor efter kanalbanken. Man dansade ringlekar, kastade tavla och puttade kula. I äldre tider spelades sôtte. Det var en bollek med boll, klubbor och hål i marken.

1908 Johan Richard Sigfridsson flyttar till Bäckedalens skola Finnerödja. Under vårterminen vikarierar J.G. Nygren i Ödebyn. Följande år är alla tre lärarplatserna utannonserade. Vikarie är Nilsson från Mo. Skolinspektör måste godkänna valet av lärare.

Skolrådets ordförande är Johan Emanuel Björkebaum född 1866-09-15 Åre Jämtland.

Vikarierande folkskollärarinna under höstterminen var Hulda Almgren. Hon hade även fortsättningsskola.

1911 Folkskolläraren Carl Olof August Eskelund född 1880-08-28 Eskilhem Gotland blir ny ordinarie lärare i Ödebyn under vårterminen 1911. Flyttar till Stålsbyn och 1919 till Svaneholm. Ödebyns skola får köpa en ny orgel för 200 kronor. Det var en mycket välljudande orgel tillverkad av Anders Gustaf Rålins Orgelfabrik i Åmål.

1912 Till vikarie för höstterminen valdes examinerade småskollärarinnan Hildegard Maria Hellbergfödd 1885-10-23 från Korsbyn Sillerud. Hon slutar 1913-2-11.

1913 Till vikarierande folkskollärare vid Ödebyns skola valdes den enda ökande fil.stud. av Gotlands nation Edvin Jakob Laurentius Jacobsson född 1891-04-26 Eksta Bjärges Klintehamn Gotland.

1914 Folkskolöverstyrelsen inrättas. Beslut om enhetlig fyraårig folkskollärarutbildning.

1915 För att få avgångsbetyg måste barnen även gå fortsättningsskola efter 4 årig skola. Skolläraren Gustaf Alfonso Brodèn född 1890-11-13 Gustavi församling Göteborg får tjänstgöringsintyg från 1914-02-09. Han flyttar 1916-01-17 till Hoof och 1918-12-12 till Torestorp och senare till Svartå. Hustrun Agna Viktoria Pettersson fån Göteborg föder en son Åke Holger 1916-01-16 mitt i flytten från skolhuset i Ödebyn.

1916 Ny småskola infördes. Man undervisade under våren klass 3 och4. Under hösten undervisades klass 1 och 2. Pensionerade läraren Anders Kjellgren kom från Gumma folkskola Motjärnshyttan 1915-12-01 och blev vikarierande folkskollärare. Småskollärarinna var Alma Nyqvist.

1919 Småskola och folkskola samordnas till en enhetlig sexårig skola. Ny undervisningsplan – katekesläsningen slopas nästan helt. Folkskolan anses helt genomförd omkring 1920. I Ödebyn inrättades småskola i den gamla slöjdsalen. Lärarinnan hade ingen kateder utan undervisade från en skolbänk. Barnen fick inte längre någon undervisning i träslöjd.

Lärare för fortsättningsskolan var Johan Berg från Glava. Han efterträds 1920 av Axel Nilsson från Östmark och Yngve Broström född 1902-07-07 Svanskog.

I fortsättningsskolan fick man lära sig både teoretiskt och praktiskt hur man odlade frukt och grönsaker samt växlingsbruk. Vad händer i dag om solen får utbrott, som slår ut el och datanätverk under flera år? I dag kan vi sända kameror till solen, men få kan odla sin egen potatis,

1922 Amalia Nyqvist pensioneras efter 42 års tjänstgöring. Hon får medalj ”För medborgerlig förtjänst”. Hon fortsätter som småskollärare fram till 1926.

1923 En högtidlighet som ej alltför ofta förspörjes hade man i Ödebyns skola Svanskog 30 november 1923. Läraren Anders Kjellgren avgår med pension efter 87 terminer i 3 län och 7 socknar. Han hade kommit i beröring med 5 biskopar, 21 präster, 3 gymnastikinspektörer, 2 slöjinspektörer och 4 skolinspektörer. Han avtackades med en präktig uppsättning bordssilver.

1925 21 barn skrivs in i Svanskogs skoldistrikts småskola. 16 av dessa skrevs in i Ödebyns skolrote. Man talar om överbefolkning i Ödebyn. Ödebyn ett eget valdistrikt. Skolans vedskjul och bron över kanalen blir klara.

Cicero Kjellgren född 1899-05-14 Undenäs Västergötland får fast folkskollärartjänst i Ödebyn. Han kommer från Hjellens skola i Sillerud. Han köper en Cleveland motorcykel av Kermit Bryntesson. Bussförbindelse upprättas mellan Sillerud-Ödebyn-Åmål.

1926 Rut Danielsson från Ågärde blir nu småskollärarinna i Näs och Ödebyns småskola fram till 1960, då småskolan flyttas till Svaneholm. Barnen får åka skolskjuts. Rut bosätter sig i Ödebyns nya lärarbostad 1931.

1930 Vid kyrkostämman 12 januari beslutar man att bygga tjänstebostad för ordinarie manlig folkskollärare och ordinarie småskollärare vid Ödebyns skola. Man tillsatte en byggnadskommitté bestående av kyrkovärden Simon Andersson Hallanda, nämndemannen John Burman Bäcken och folkskolläraren Cicero Kjellgren. Byggnadsvirke fick tas på församlingens skog Näs. 1930-07-19 tecknades byggnadskontrakt med Gustaf Aronsson Gaterud Svanskog. Huset skulle timras och utföras med spikade nockknutar. Kostnad 1350 kronor.

1931 Lärarbostaden är klar. Cicero Kjellgren flyttar in på första våningen och Rut Danielsson på den andra.

1934 Småskollärarinnan Greta Kristina Jonasson född 1909-11-20 Steneby börjar vårterminen i Näs. Hon flyttar till Skållerud Hoverud 1936-03-02.

Småskollärarinnan Hilda Dorotea Eriksson född 1900-01-16 Sundborn Kopparberg flyttar till Näs från Vena Hultsfred 1936-01-20. Hon flyttar redan 1936-11-16.

Småskollärarinnan Eva Maria Larsson född 1900-08-28 Katarina Stockholm flyttar till Näs från Örgryte 1936-04-23. Hon flyttar tillbaka till Örgryte 1938-06-27.

Småskollärarinnan Elin Ingeborg Rydh född 1900-05-21 Berg Jämtland flyttar till Näs från Föllinge Jämtland 1938-09-28. Slutar och flyttar till Österåsen Jämtland 1946-09-12.

1941 Engelska införs som första främmande språk i folkskolans högre klasser. I Ödebyn började man med radioengelska runt 1955. Läraren fick åka till Arvika för att vidareutbilda sig under någon vecka.

1953 Skolan renoveras för 20000 kronor. Central vedpanna. Barnen blev serverade lagad mat i skolan. Asta Jensen från Långserud, Britt Andersson Bäcken och Anna Andersson Ödebyn skötte barnbespisningen fram till 1960.

1960 Familjen Kjellgren flyttade till Olebyns skola Långserud efter att Ödebyns skola blivit nedlagd1960.


Bildgallerier från Ödebyn skola

Visa fler bildgallerier från Ödebyn skola ›


Bilder och dokument från Ödebyn skola

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gudrun Thuresson
Föreningsredaktör för Svanskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Svanskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 073-080 57 05, eller skriva till mig på adressen thuresson.gudrun@gmail.com