Trasbo

Kategori: Arbetarbostad

Koordinater: 59.010848, 15.583044

Information om Trasbo

1833  JAA Grund lagd för ett stenhus (Trasbo) 78 alnar långt, 20 alnar brett. (46 x 12 meter).
1834  JAA Trasbo färdigt, 20 familjer plus slöjdstuga. Allén planteras, lönn och kastanj.
1820 JAA/SC Öfra smedernas ladugård är flyttad och tillökt med flera uthus, från ett sumpigt ställe vid strömmen i L:a Brefvens gärde till ofwanföre grinden emellan vägarne till Boo och Tyrisfall. Smedernas täppor tillika med hela gamla byggningsplatsen är tillagt gärdet och gifver en vacker och mera städad utsigt vid Brukets backe, som numera är instängd på den sidan med ett staquette. Brukets folk hafwa fådt ersättning för sina kohltäppor i jord kring den nyanlagda ladugården på sidorna af vägen till Tyrisfall.
NB/ÅB Som mest var det tre ladugårdar där. Den första, nedre, revs 1929. Rivningsvirket kolades av Johan Pettersson i Skira på en kolbotten i beteshagen söder om Ekgölsvägen. De andra två revs på 1970-talet? Den övre och den nedre var helt av trä, den som låg i mitten var av slaggsten, reveterad, med överbyggnad av trä. Ladugårdarna disponerades av boende i Röda byggningarna, Trasbo och Flottbo. En del hade ko där men de flesta grisar och höns. Från slutet av 1940-talet endast höns.
1942  SC År 1942 börjar modernisering av brukets bostäder. Östra Röda byggningen var det första huset som renoverades. Vatten och avlopp, toalett men ej badkar eller dusch. Element i varje rum med värme från spiselpanna. Lägenheterna blev större, 2 rok, 2 på varje våningsplan, två enkelrum på vinden. Därefter har moderniseringen fortsatt i mer eller mindre snabb takt. I början på 1950-talet var det Trasbos och Flottbos tur. Färre och större lägenheter, värme från spiselpannor, badrum, kylskåp och andra moderniteter.
1969  NA Kyrkan och stenhusen Trasbo och Flottbo har fått ny gul färg.
1980  SC Bystad fideikommiss omvandlades 1979 till fideikommiss-aktiebolaget Brevens Bruk AB. Denna förändring möjliggjorde en utförsäljning av en del byggnader och torp. Det var Domänverkets dotterbolag Credentia som köpte några av husen på bruket plus de flesta torpen som Breven ägde.
1980  SC Husen på bruket som såldes var Flottbo, Trasbo, Kaklösa, Kratorp, Restaurangen och de tre första husen på Smedvägen/Raddan. Det var Credentias dotterbolag Magnus Idar AB som ombesörjde försäljningen till de nya ägarna. I Flottbo, Trasbo och Kratorp bildades bostadsrättsföreningar: Brf. Stenhuset 1, Brf. Trasbo, Brf. Kratorp. Kaklösa köptes av familjen Berger, som liksom de flesta medlemmarna i bostadsrätts-föreningarna använder husen som fritidsbostäder. Trasbo hade fram till försäljningen stått tomt i några år. Flottbo hade bröderna Sven och Lars Lilja och Oskar samt Elin Olafsen som sista hyresgäster fram till sommaren 1983.


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.