Raddan

Kategori: Arbetarbostad

Husen norr om nuvarande Smedvägen.

Koordinater: 59.016156, 15.583151

Information om Raddan

1890  JTG Hus nr 3 nerifrån i Raddan ( nuvarande Smedvägen) uppfördes. Bagarstuga samt 2 lägenheter på nedre botten samt 2 gavelrum på övre för ogifta eller smärre familjer.
1891  JTG Nästa hus i Raddan byggs (nr 4). Svinhus samt vedbod med källare inunder. Huset är byggt som loftbod och betjänade både hus nr 3 och 4.
1891  ÅB Åkern, som låg norr om uthusen kallades för ”Gubbetäppan” och användes av hyresgästerna för potatisodling m.m.
1892  JTG Tredje huset i Raddan grundlades, klart 1893. Nr 5 nerifrån.
1896  JTG Fjärde arbetarbostaden i Raddan byggs. Nr 6 nerifrån.
1898  JTG Grund lades för arbetarbostad nr 5 i Raddan. Nr 2 nerifrån.
1899  JTG Arbetarbostad nr 5 i Raddan färdig. (Nr 2 nerifrån). Dubbellägenheter på vinden mot enkelrum i de 4 föregående. Uthus svinhus och källare för nr 5 och ytterligare ett hus som skall uppföras år 1900.
1900  JTG I Raddan uppförs arbetarbostad nr 6 lika nr 5. (Nr 1 nerifrån.)
1862  ÅB Masugnskanalen börjar vid västra sidan av Trädgårdsholmen går fram till trädgårdsmurens nordvästra slut och kröker där österut fram till landsvägen vid masugnen där den nu slutar. Tidigare fortsatte den under landsvägen genom masugnens nordvästra hörn där den fortsatte österut under två järnvägsspår fram till Raddans tvättstuga där den svängde ut i ån mitt för kyrkogårdens nordvästra hörn.


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.