Smedjan och stamphuset vid Nedre bruket

Kategori: Industriminne

Visa karta
Smedjan och stamphuset vid Nedre bruket
Koordinater: 59.013985, 15.590736

Information om Smedjan och stamphuset vid Nedre bruket

1785: Ny smedja vid Stora Brevens nedlagda kvarn. (Nedre bruket.)

1818 J A Anckarsvärd: Nytt hammarhjul vid nedre smedjan.

1837 JAA: Båda stångjärnshärdarna vid Nedre Bruket förbättrade.

1844 JAA: Vid Nedre Bruket byggs dammen om. Kniphammarhjul skall byggas nästa år. Turbin eller ”vattensnurra” byggd för tröskverket och tre slipstenar samt en eller två spikhamrar.

1849 JAA: Nedre smedjan också totalt ombyggd nu av sten. Flyttad 2 alnar mot dammen. 2 räckarhärdar, 3 vattenhjul. Smedjan den vackraste man kan se.

1854 JAA: Turbinen till tröskverket vid Nedre Bruket för svag. Ersätts med vattenhjul för tröskverk, benstamp och oljeslageri. (Man odlade raps. Norra huset.)

1871 J T Gripenstedt: Benstampen vid Nedre Bruket reparerades. Användes numera som kvartsstamp till masugn och vällugn.

1878: Vid Nedre Bruket rivs det gamla kolhuset och ett nytt byggs, 62x54x8 fot (18,4 x 16 x 2,4 m).

1879 JTG: Vid Nedre Bruket byggs dammen om samt rännorna till spik-, knipp- och räcksmedjan.

1891 JTG: Obegagnad tyskhärd vid Nedre Bruket byggs om till Lancashirehärd med hammare. Hjälpte till att förse stora smedjan med smältstycken. Behövde användas 73 dygn. Man lade då upp ett litet lager av smältstycken. Bra att ha hammaren som reserv vid reparationer.

1901 JTG: Nedre bruket. Taken på knippsmedjan, stamphuset, hjulhusen och gamla smedjan omlades. I gamla smedjan ordnades en murbrukskran att drivas av ett av de gamla vattenhjulen.

1905 JTG: Transporterna mellan stora smedjan och knippsmedjan vid Nedre bruket blir dyra. Knippsmedjan flyttas därför till stora smedjan.

1911 JTG: Kraftstationen i gamla knippsmedjan vid Nedre bruket färdigställs, 25 hk dubbelturbin, 25 hk generator. Sammankopplades genom elkabel med kraftstationen vid ritkontoret. (Kraftstationen låg i nordöstra hörnet på södra huset, stampen i norra huset.) I gamla smedjan vid Nedre bruket revs blåsmaskinrummet och tillsammans med stångjärnsboden gjordes en liten torvströfabrik för eget behov.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.