Bryggartorp

Kategori: Småhus

Koordinater: 58.867390, 16.733100

Information om Bryggartorp

Torpet finns med på en karta från 1727 och är då ett frälsetorp under Stensund. Vid ägostyckningen inför Laga Skiftet 1921 ägdes Stensund en kortare tid av Johan Paulsen och tre andra herrar från bl.a. Östersund. Gården Stensund delas i sju delar. Vid Laga Skiftet 1921 sker ombildning till fyra stamfastigheter varav Bryggartorp var en med beteckningen Bryggartorp 1:1. Torpet blir nu en egen gård.
Senare har en avstyckning av jordbruksmarken skett så från 1977 är fastigheten en mindre tomt med beteckningen Bryggartorp 1:2. Övrig mark tillhör gården Almudden.
Byggnaderna är från sent 1800-tal.
På 1930-talet bodde här Arvid och Ester Andersson. De sålde och flyttade 1936. en kortare
Därefter bodde här August Fredriksson med familj.
Under 1950-talet bodde här en tid Sigrid Rudbeck och Lillebil Pedersen. De köpte i slutet av 1950-talet gården Almudden och flyttade dit.
Från 1960-talet Lars Gunnar ”plåtis” Johansson. GM


Bilder och dokument från Bryggartorp

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Malm
Jag är en av redaktörerna för Bygdeband för Vrena och Husby-Oppunda Hembygdsförening. Om du har information om bilder eller platser som passar i Bygdeband är du mycket välkommen att kontakta mig. Tel: 070 58 50 151 eller skriv till mig på adressen a.g.malm@telia.com