Masugnen

Kategori: Industriminne

Masugnen byggd 1864 och ombyggd med ny pipa 1903 (masugn nr 5-6 i Breven). Nedblåst 1933.
Mellan 1958 och 2010 inrymde byggnaden fjärrvärmecentral.

Koordinater: 59.013781, 15.579911

Information om Masugnen

Den första masugnen med gjuteri byggdes 1733 på nuvarande julgranens plats.
J A Anckarsvärds noteringar 1819: Funderar på att flytta masugnen till Hunnebergsfallet, men man vill ha allt samlat på ett ställe och planerna förverkligas ej. 1821: 1733 års mulltimmermasugn rivs och ny börjar byggas.
1823: Masugn och rostugn klara. ”Inspektor Lundgrens hedrande monument”.
1827: Genom att mäta kolleveranserna med krönt tunna har kolåtgången minskat från 19 till 16 t:r pr Sktt (skeppund) tackjärn. (194,5 kg).
1830: Ny förbättrad masugn byggdes. Nedre rummet kring masugnen byggdes ut för att få utrymme för den ökande gjuterirörelsen. 1838: Masugnens yttre totalt ombyggt. Hyttan påbyggd 11 alnar. (6,5 m).

1848: Masugn och rostugn utbrända och byggs om under ledning av inspektor Nyberg och verkmästare Björkman. 1850: Turbindrift på blåsmaskinerna för masugnen. 1862: Sten till nya masugnen och gjuteriet bryts och körs fram. Tas från gärden och Lugnahagen. Masugnskanalen stakad. 1863: Masugns- och gjuterigrunden färdig.

1864: Ny masugn och rostugn byggdes. Masugnen på en plats som var en ”kärrpöl där grodorna höll konsert om våren.” 1865: Gamla masugnen riven. 1866: Nya masugnen går utmärkt. 1872 J T Gripenstedt: Gasuttag på masugnspipan ger gratis lyse nere i masugnen. 1896: Masugnen förbättrad. Kolåtgången nedsatt från 62 hl/ton till 53 hl/ton. 1901: Masugnen får en 24 hk turbin för blåsmaskin och kolspel i st. f. ett av vattenhjulen. Vattenhjul tar för mycket vatten. 1902: Vattnet i Sottern fortfarande lågt. Masugnen borde pådragas hösten 1901 men kunde ej pådragas förrän maj 1902 men då med hjälp av en 8 hk lokomobil för att draga blåsmaskinerna. P.g.a. stilleståndet var kolhuset fullt och kolet fick lagras utomhus. Mycket regn på sommaren och det som lagrats utomhus blev surt, kunde i ringa mängd blandas in i torra kol. I oktober hade Sottern stigit så mycket att mobilen kunde tas bort. J T Gripenstedts noteringar 1902: Masugnen går även under vanliga förhållanden ganska illa varför beslöts om ombyggnad. Ingenjör J. Mattson, Västerås fick i uppdrag att uppgöra förslag.

1903: Masugnen byggs om. Gamla pipan 48 fot hög, bukdiameter 8 fot, 2 formor. Nya pipan 4 formor*, 15 meter hög (50,5 fot), 2,7 m (9,1 fot) bukdiameter. Vattenhjulet ersattes med 15 hk dubbel sugturbin liggande axel, 2 pådrag. Driver tuggaren, spelen, fläkten till gjuteriet, pumpen för vattenledningen till formor och timpel. Blästern drives av den 1901 installerade turbinen. Kranshuset måste höjas i proportion till den nya pipan. Start 17 december. Kostnad 42.364,37 kr.[* Formor = Rören som blåser in luften i ugnen.]


Bilder och dokument från Masugnen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.