Masugnskolhuset

Kategori: Industriminne

Masugnskolhuset från 1883.

Visa karta
Masugnskolhuset
Koordinater: 59.014322, 15.579696

Information om Masugnskolhuset

1864  JAA Sten framkörd till nya kolhuset. 1.300 stockar till nya masugns- och kolhusbyggnaderna. Kolhuset 60 alnar långt, 24 brett, 8 högt på knut. Är uppfört av korsvirke. (35,6 x 14,3 x 4,8 m) Masugnen och rostugnen i stort sett klara. Byggmästare har varit Eric Jansson.

 

Eva Gripenstedt 1883: ”På aftonen fick jag Telegram (…?) från Stockholm-Kilsmo-Brefvens att en svår eldsvåda utbrutit i kolhusen vid Brefvens. Inom en Timme var båda kolhusen nedbrunna och 2 500 läster kol förstörda genom glödning och sedermera vattendränkning, ty släckningsarbetet pågick i 3 dygn sedermera med 200 man oafbrutet innan elden var slut. Olyckan hade troligen uppkommit derigenom att gnistan flugit från gjuteriet eller masugnen som var igång, och på detta var antändt spåntaket på kolhusen. Hus och kol voro försäkrade i länets huvudstadsbolag men ännu oafgjort huru stor ersättning som kommer att lemnas.”
Fem dagar senare skrev hon att hon varit på plats och sett förödelsen med egna ögon. Senare samma år byggdes ett nytt kolhus upp.

1883  JTG Masugnen får nytt kolhus. Det gamla förstört av vådeld.
1913  JTG Masugnskolhusets stolpar på västra sidan murkna på nederdelen. Avsågades och undermurades med betongplintar.

2016: Kolhuset kan återköpas av Brevens Bruk AB efter ett trettiotal år i Nils-Erik Bocks ägo. En välbehövlig upprustning görs med nytt plåttak och rödfärg.


Bilder och dokument från Masugnskolhuset

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Elisabet Broms
Föreningsredaktör för Brevens bruks hembygdsförening på Bygdeband. Om du har några rättelser eller kompletteringar, hör av dig till mig på broms.hogsjo@gmail.com.