Långlöts kyrkväg 57 – Kvarnplatsen

Kategori: Kvarnverksamhet

På fastigheten Åstad 3:11 som benämns ”Industritomt” uppfördes en maskinkvarn 1909/1910.

Visa karta
Långlöts kyrkväg 57 – Kvarnplatsen
Koordinater: 56.745781, 16.691751

Information om Långlöts kyrkväg 57 – Kvarnplatsen

Om ångkvarnen berättar Långlöts sockenbok:

”—–. De båda äldsta tröskbolagen idkade också kvarnrörelse, särskilt
då det förstnämnda bolaget under Alex Pettersons ledning. En kvarnbyggnad uppfördes vid Långlöts
järnvägsstation; avsikten var att bekvämt kunna sända och mottaga spannmålsprodukter på den nytill-
komna järnvägen. Kvarnen drevs från början med en ångmaskin, som senare utbyttes mot en Munktells
råoljemotor på c:a 20 hkr. Kvarnrörelsen fortsattes även efter det att tröskföreningen upphört ända
fram till Alex Petterssons frånfälle 1936. Kvarnen såldes 1937 till J.P. Johansson, som fortsatte ett
par år, varefter rörelsen nedlades”—–.

Tröskbolaget köpte fastigheten 1910 av Olaus och Christina Olsson, Olsgården (Långlöts kyrkväg 44).

John.P. Johansson, även kallad Mölle-John, köpte fastigheten 1937. Han uppförde även en såg vid norra sidan av kvarnen. 1946 byggde han också ett bostadshus på fastigheten.

1950 förvärvade Maria Forss fastigheten. 1965 flyttade hon till Långlöts gamla skola som hade lägenheter för pensionärer. Hon ägde fortfarande fastigheten i Åstad fram till 1972.

Börje och Karin Kallerdahl ägde fastigheten 1972 till 1991.

 

Köpedokument från 1910-1912:

Köpebrev 1910 del 1

Köpebrev 1910 del 2

Ansökan om fastställelse 1910

Resolution 1911

Karta Åstad 3:11_ 1912


Bilder och dokument från Långlöts kyrkväg 57 – Kvarnplatsen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gösta Jansson
gosta.jansson@telia.com - Tel: 0485561097 - Föreningsredaktör för Långlöts Hembygdsförening