Kindbogården

Kategori: Samlad bebyggelse

Koordinater: 57.658782, 12.110409

Information om Kindbogården

(Citat ur Rådaboken 1945:)

1/2 mtl. frälse Kindbogården.

Denna gård , som hade sina byggnader på kyrkskolans tomt, nämnes redan 1573. I de tidigare jordeböckerna kallas det Stommen och hörde före 1627 till Råda Säteri. (Slut på citat)

Det är möjligen ovannämnda gård som syns på en teckning av John Hall d.y. från 1790. Den finns i Ulf Erixons bok ”Råda uti Askims härad”, sid. 169.

En kindbo är en person från Kinds härad i södra Västergötland.

Området kom senare åter att tillhöra Råda Säteri, vars ägare Gustaf Ekman i slutet av 20-talet upprättade en styckningsplan för Nedre Kindbogården, d.v.s marken söder om Kyrkvägen. Tomterna var lättsålda p.g.a. de förbättrade kommunikationerna till Göteborg. 1933 började Gustaf Ekmans sterbhus även stycka av från Övre Kindbogården norr om Kyrkvägen.

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Leif Andersson
Pensionerad språklärare. Uppväxt i Solsten, Mölnlycke. Bodde 40 år i Ångermanland, är nu återflyttad. Sköter föreningens "arkiv". Har lagt in gamla dokument, protokoll och bilder i dator. Telefon 070-5989986. E-post leif.andersson@mbox370.tele2.se