Lärarbostaden

Kategori: Villa

Visa karta
Lärarbostaden
Koordinater: 59.214549, 12.510756

Information om Lärarbostaden

Följande stod att läsa i Åmåls-Tidningen 1930-01-17: Extra kyrkostämma hölls i sockenstugan 1930-01-12 för att fatta beslut om byggande av lärarbostad vid Ödebyns skola. Behovet därav hade så ingått i det allmänna medvetandet under en stor del av de flydda åren, att frågan ingen diskussion föranledde, utan besvarades med ett enhälligt ”ja”. En mycket tilltalande ritning, som uppgjorts av byggmästare Svante Skogström i Åmål, förevisades av Simon Andersson och den lär i samband med övriga frågor komma före vid senare behandling. Stämman leddes av komminister Ragnar Johansson från Wickersrud i Tveta (nybliven präst i Svanskog av god svensk kärnfura). Han hade, vilket ej varit vanligt i Svanskog, kungjort stämma klart och tydligt och ledde den rätlinigt, med oväld och opartiskhet, något som också var ovanligt.

Arbetena började mad jordgrävning 160 kubikmeter, vatten, avloppsdiken och cementgjutning. Kostnaden 1341,60 fördelades på Gustaf och Johan Burman samt Ernst, Waldemar och Theodor Jansson. Timring, stolpning, läktning samt takläggning utfördes av Gustav Aronsson Intakan Gaterud, Karl Andersson Skeppenäs med sönerna Artur och Herbert. Ackordsarbete enligt kontrakt 1400 kronor. 1931-01-21 var snickeriarbetet klart. Herman och Georg Andersson Gaterud körde fint sågspån med bil flera gånger från Gruvön.

2 juli till 31 oktober utfördes drivning och invändiga arbeten. Gustaf, Artur och Herbert utförde arbetet. Totalt 1479 timmar a 0,85kr/tim. Karl Algot Wedberg Strand lade ner vattenledning. Johan Augustsson Bäcken gjorde vägar och satte upp grindstolpar. Fritiof Kronberg Byn hängde tapeter och målade. Tegeltaket klart 15 okt. 1931. Gottfrid Larsson ordnade rördragning. Klart 28 november. El drogs in från Bäcken 3 dec. och den första lampan tändes 18 december.

Lärarbostaden är klar till jul 1931. Cicero Kjellgren flyttar in på första våningen och Rut Danielsson på den andra.

 


Bilder och dokument från Lärarbostaden

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gudrun Thuresson
Föreningsredaktör för Svanskogs hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Svanskog är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 073-080 57 05, eller skriva till mig på adressen thuresson.gudrun@gmail.com