Morups Mejeri.

Kategori: Mejeri

Visa karta
Morups Mejeri.
Koordinater: 56.983244, 12.381548

Information om Morups Mejeri.

På slutet av 1800-talet kom frågan upp hos ortens bönder att bilda mejeriföreningar och bygga mejerier för behandling av mjölk, ta fram grädde och smör.

Enligt anmodan av åtskilliga personer inom Morups  församling hade kommunalstämma blivit utlyst till den 15 februari 1891 för att diskutera anläggandet av ett mejeri inom kommunen.

Då ärendet till behandling föredrogs ansågs icke denna fråga höra till  kommunalstämmans och församlingens angelägenhet . Åtskilliga vid stämman närvarande tyckte  att det skulle vara  av stor betydelse  om ett mejeri  blev anlagt inom kommunen.  Till att verka för saken, samt på enskild väg söka att få teckna aktier däri, valdes August Bengtsson Kvarnagård,  Petter Julius Larsson Sotared,  August Nilsson Hule,  August Bengtsson Rosendal,  Jöns Persson Haraldsro,  Anders Jeppsson Hönryd och Johan Johansson Långaveka. Den 17 december 1891 lästes i Hallands Tidning Följande:

Mejeriaktiebolag i Morup.

På ansökan af  herrar A. Bengtsson,  Carl Wingren,  Carl August Svensson,  A. Millberg och A.  P.  Johansson har Kongl. Maj:t den 20 sistnämnde november  fastställt  bolagsordning för Morups mejeriaktiebolag, vilket har till ändamål ”att inom Morups socken anlägga mejeri samt idka  mejerihantering genom att uppköpa , förädla och afyttra  ladugårds- och mejeriprodukter ”.   Bolagsaktiekapital, skall utgöra minst   3000 kronor och högst 7000 kronor i aktier à 50 kronor.

Morups mejeri blev byggt på Kvarnagård.   Mejeriföreningen hade självfallet en styrelse. En av dem var Bengt Nilsson Kesebol. I mars 1928 lästes  följande referat i Hallands Nyheter:     Morups mejeriförening hade i tisdags årsmöte  under ordförandeskap av Bengt Nilsson Kesebol Morup:

Under året har invägts 3.352.902 kg helmjölk hållande i medeltal 3,3 % fett och har betalats med 4,1 öre per fettenhet motsvarande ett mjölkpris av 13,65 per kg.  Av mjölken har tillverkats 132.059 kilo  smör som försålts till ett medelpris av 2.94 per kilo. För varje  kilo smör har åtgått 25,1 kilo mjölk.

Till styrelse omvaldes Bengt Nilsson Kesebol ordförande.  Alfred Andersson Huvhult,  Oskar Svensson Grytås,  Anders Bengtsson Kvarnagård och Otto Nilsson Stensbol.  Revisorer blevo P. A. Larsson Sik och Johan Andersson Huvhult.

Mejeribolag blev senare Andelsmejeriförening,  Mejeribolaget upplöstes 1931,  Mejeriföreningen fanns till 1953


Bilder och dokument från Morups Mejeri.

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Nial Rosgardt
Föreningsredaktör för Bygdeband Morup-Stafsinge Hembydsförening kontakt , nial.nros@gmail.com , tel 034694238. 0706215708