Tallbacken

Kategori: Torp

Koordinater: 58.645123, 16.810741

Information om Tallbacken

Tallbacken. Första boende har noterats från 1738, Erik Jonsson född 1707 vid Stenskäl (som låg ungefär där Konsum, Nävekvarn ligger). Från 1790-talet och under hela 1800-talet var Tallbacken ett ryttartorp och en grenadjärtorp. Den förste ryttaren, Lars Prytz, var faktiskt redan ”avsutten” när han kom till Tallbacken 1791. Östgöta Kavalleriregemente, som ryttaren vid rote nr 5 Pryssgården tidigare tillhörde, omorganiserades nämligen 1791 till Livgrenadjärregementets Rusthållsdivision och från 1816 till Andra Livgrenadjärregementet (I 5). Att roten tillhörde ett östgöta-regemente hade sin grund i att Pryssgården före 1688 hörde till Östergötland.
Lars Prytz följdes vid Tallbacken av Johan Nestor, född 1789 i Skeda församling, Östergötland, inflyttad 1812, vilken faktiskt bar titeln ryttare in på 1820-talet. Efter Johan Nestors död 1835 ändrades grenadjärens namn, de två sista kom att heta Palm. Först Lars Palm, född 1812 i Björkvik, fram till 1861 och sedan Adolf Fredrik (Lindgren) Palm född 1839 vid Fredrikslund i Bergshammar och uppväxt vid Snälltorp.
Han tjänstgjorde tills indelningsverket avvecklades och blev sedan stalldräng vid Nävekvarns gård där han avled 1917.
År 1881 byggdes en ny mangårdsbyggnad vid Tallbacken. Vi vet tyvärr inte om det gamla grenadjärtorpet fanns kvar lång tid därefter eller om det revs i samband med nybyggnationen. Det finns grundrester i skogskanten ett hundratal meter norr om nuvarande bebyggelse, förmodligen från det gamla torpet.


Bilder och dokument från Tallbacken

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hans Hallberg
Om du har information om, eller bilder är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 070 - 346 04 70, eller skriv till mig på adressen hallberg-hans@hotmail.com