Hästholmen

Kategori: By

Koordinater: 56.078933, 15.755767

Information om Hästholmen

Storskiftet på Hästholmen

Storskiftet av inägorna på ön genomfördes 1800-1801 och fastställdes den 4:e maj 1802 (Torhamn akt 23, Lantmäteriet). År 1800, måndagen den 10:e november, infann sig lantmätaren Caleb Sylwander. Hans uppgift var att mäta och dela upp byns inägor och utmark. Alla hemmansägare var samlade, och man kom i diskussion fram till att tills vidare låta utmarken (”Marken”) förbli odelad. Skiftet skulle endast beröra inägorna. Man enades även om att låta hemmanstalet vara delningsgrund.

Den 25:e augusti hade marken mätts upp. Då startade taxeringen. De klasser man använde var endast tre: Kålhage, åker och äng. En del mark skulle förbli allmän – ”oskiftet”. Det var mark som skulle användas till garnberedning och båtläggning, och den skulle markeras på kartan. Fädrevet skulle ”förbli såsom det var”. Man avsatte dessutom vägar och lertag som allmän mark.

Efter diskussion bestämdes att tomterna skulle utsättas till två tunnland vardera på vart 4:dels hemman. Dessa tomter skulle inkludera kålhagarna och marken skulle avsättas från den allmänna dito. En väderkvarn fanns på allmänningen. Den omnämnes ej i skiftesakten.

a= tomt, Petter Anderson, Mattis Olsson, 1/8 vardera.

b= tomt, Lars och Olof Andersson, 1/8 vardera.

c= tomt, Arvid och Sven Olsson, 1/8 vardera.

d= tomt, Ola och Gunnar Jonasson, 1/8 vardera.

Åkermarken delades i fyra skiften, som alla fick del i:

-Storåkersskiften

-Römelholms åkerskiften

-Lyckåkersskiften

-Tomtåkersskiften

Ängsmarken delades i fem skiften, som alla fick del i:

-Norreängsskiften

-Stackavassarna

-Södre lyckorna

-Ödelyckorna

-HolmenskiftenaTillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Katarina Olsson