Ramdala kyrka

Kategori: Kyrka

Ramdala kyrka har alltid synts väl där den ligger på en höjd ett par hundra meter söder om E 22-an vars sträckning i stort motsvarar den väg som redan under medeltiden var Blekinges huvudled till lands. Den stora tornförsedda kyrkan med högt kor och långhus under gemensamt tak ser vid första anblicken ut att vara byggd under 1800-talet. Men det är den enda kvarstående sockenkyrkan av de åtta som fanns i Blekinges Östra Härad vid medeltidens slut.

Visa karta
Ramdala kyrka
Koordinater: 56.180271, 15.767998

Information om Ramdala kyrka

Sedan 1900-talets början har kyrkoforskare räknat Ramdala till en grupp kyrkor som kallas försvarskyrkor. De har menat att kyrkan under medeltiden varit en så kallad klövsadelkyrka, alltså haft två torn, ett i öster och ett sedan länge rivet i väster. Samma forskare har menat att koret och långhuset har haft ytterligare en våning som använts i försvarets tjänst. Ännu finns ett litet tunnvälvt rum kvar på kyrkvinden som sätter fantasin i rörelse.

Ett brev utfärdat av påven i Avignon den 3 april 1320 berättar att Engelbert Ennikini efterträdde prosten Holmger i Ramdala. Det är det äldsta, om än indirekta, omnämnandet av en kyrka i Ramdala. Kyrkan var troligen helgad till Paulus och Petrus. En uppgift från 1739 berättar att kyrkan ägde ett sigill i silver med inskriften ”Ramdahla Kirke sigil” och pryddes av två ansikten vilka bör ha föreställt Paulus och Petrus.

Utredning om kyrkogården

Länsstyrelsen gjorde en omfattande utredning om Ramdala kyrkogård 2002 med en hel del historik, bilder och kartor.

Du hittar utredningen här på deras webbplats >>Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Sara Rönér Janicke
Släkt- och hembygdsforskare som brinner för vardagen och människorna som levde före oss. Ansvarar för ÖBHs Bygdebandssatsning och började med städning och organisering av föreningens område på Bygdeband i januari 2016. Kontakt: obhbygdeband@gmail.com