Stora Skärmnäs

Kategori: By

By (hemman) i södra Brunskog.

Koordinater: 59.609259, 12.909810

Information om Stora Skärmnäs

By (hemman) i södra Brunskog.STORA SKÄRMNÄS. Källa: En bok om Brunskog

Ända fram till början av 1600-talet finns det endast en Skärmnäs-gård. Denna betalar skatt år 1503. Ägaren hette Anders i Skärmnäs och fick betala 6 öre i oxeskatt.

I jordeboken för år 1540 kräves en Per i Skärmnäs på skatt, och skattesedeln lyder: »Oxeskatt 6 öre, Motgivne penningar 1 öre, Smör för k:fo: 1/2 pund samt Årliga fodring 4 hästar».

Åren 1565 och 1568 undgick Skärmnäs den förödelse, som då övergick de flesta andra gårdar i socknen genom brand och plundring.

I tiondelängden år 1613 uppges att Per i Skärmnäs krävdes på »Blandkorn 8 fjärdingar», och Nils i Skärmnäs krävdes på »Havre 14 fjärdingar». Samma år kom Älvsborgs lösen, och Per i Skärmnäs får betala 21 mark och Per Nilsson 12 mark, och 1616 i tredje terminen fingo de betala 27 m. tillsammans.

I kyrkoherdens anteckning av kyrkans sexmän år 1621 äro både Per och Per Nilsson i Skärmnäs med.

År 1713 var enligt jordeboken hemmanets jordeboksränta 8 daler och 6 öre och mantalsräntan för 14 skattskyldiga 28 mark d. v. s. 7 riksdaler.
Även år 1740 var hemmansräntan 8 daler och 6 öre men mantalsräntan betalades nu av 35 skattskyldiga med 15 daler 30 öre 9 3/5 penningar.

År 1769 i husförhöraboken är fjorton hushåll antecknade i hemmanet och 75 personer, och den äldsta av dem var 97 år gammal.

Hemmanets areal blev uppmätt vid laga skiftet åren 1836-37, och den befanns vara 1555,7 tunnland varav 1165,1 tunnland var skogsmark.

Gårdens åkerareal uppgavs 1938 vid taxeringen vara 264,6 tunnland och då var gården delad mellan 34 ägare.
För år 1939 uppger församlingsboken 46 hushåll i Stora Skärmnäs med 139 personer som medlemmar.


Bilder och dokument från Stora Skärmnäs

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal