Milsten

Kategori: Fornlämning, Fornminne

Koordinater: 57.773658, 13.816080

Information om Milsten

Vid de allmänna landsvägar sattes milstolpar eller milstenar upp för att märka ut avståndet mellan skjutshållen liksom mellan gästgivargårdarna. Resande till lands kunde endast ske i korta etapper med byte av hästar vid skjutshållen och uppehåll med vila i gästgivargårdarna.

Milstenar (milstolpar) placerades med markeringen ”1 mil” halvvägs mellan gästgiverier. Alltså var avståndet 2 mil mellan gästgiverierna. Stenar som visade 1/2 och 1/4 mil restes där- emellan. På stenarna finner man ofta kungens namnchiffer, samt årtal.

Vägvisare av sten sattes upp vid större vägskäl eller andra viktiga ställen. De angav närmaste tätort eller närmaste tätort med gästgiveri.

Väghållningstenar vid vägkanten angav hur långt fastighetsägarens skyldighet att underhålla landsvägen eller byvägen sträckte sig. När väghållningen övertogs av samhället togs de flesta väghållningstenar bort.

 

Tidigt intresserade sig landets ledning för utveckling på väg- och transportområdet. Således föreskrevs redan i Alsnö stadga 1279 förbud mot våldgästning – ett sätt att ordna mat och husrum under resor på landsbygden – som redan på 1200-talet blivit en stor belastning för landsbygdens befolkning. Föreskrifterna efterlevdes inte helt utan först när 1649 års gästgivarförordning och 1734 års skjuts- och gästgivarförordning kom som resenärer och regionala myndigheter (härader) egentligen följde vad förordningarna föreskrev.

En del milstenar sattes upp redan under 1600-talet. Resandet av milstenar intensifierades under 1700-talet och fortsatte i mindre omfattning under 1800-talet.

Vägvisare sattes upp från 1700-talet och framåt.

Väghållningstenarna är från 1800-talets andra hälft och till ca 1900.

 

Milstolparna tillverkades oftast av sten. I järnproducerande trakter har järn använts. Även trästolpar förekommer. Många gånger finns bara fundamentet (postament) kvar. De äldre vägvisarna och väghållningsstenarna är av sten.

 


Bilder och dokument från Milsten

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Milsten
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hans Holmberg
Sysslar bl.a. med torpinventering i Bottnaryds Hembygdsförening, se inf. www.hembygd.se/bottnaryd