Russelbacka

Kategori: Säteri

Visa karta
Russelbacka
Koordinater: 58.408849, 13.018112

Information om Russelbacka

Namnet:

Härstammar från fornsvenskans ”ruzl” och betyder röjning, den senare delen kommer från backe = höjd. (gården ligger på en höjd). -1546 Råtzlebake, -1550 Ruslebacka, -1600 Ryslebacka, -1685 Russlebacka, -1825 Russelbacka.

På en av kullarna ligger kommunens högsta utsiktspunkt, Kungsberget med en milsvid utsikt över Västgötaslätten. Vid klart väder ska man kunna se 23 kyrkor och ända till Skara domkyrka även Mössebergssluttningen. Russelbackaskogen planterades vid 1800-talets mitt men spår efter tidigare odlingar kan fortfarande ses. På 1718 års karta finns ingen skog vid Lidan vilket förklarar gamla skildringar om den vida utsikten in över Skånings härad.

(Info hämtad ur Järpåsboken).

 

Areal totalt: 479 ha, därav 360 åker, resten skogs-, och betesmark.

Jordart: Styv lerjord, något mulljord. Skogsbestånd: I huvudsak Barrskog.

Huvudbyggnaden uppförd i slutet av 1800-talet. Ladugården uppförd 1940, övriga ekonomibyggnader på 1900-talet.

Ett 30-tal hästar, 250 nötkreatur av låglandsras och reaktionsfria, svin och  höns till husbehov.

För driften finnas 3 traktorer. På gården produceras huvudsakligen mjölk, sockerbetor, vete, råg o. havre mm.

Nuvarande förvaltare tillträdde sin befattning 1927.

Ägare: Mellersta Sveriges Lantbruks AB.

Förvaltare: Oscar W. Nilsson född 1894. Son till Per Nilsson och hans hustru Ida Karolina född Schultz. Gift 1920 med Karin Fex född 1894. Barn: Bengt Olov född 1933.

Ägaren: Ordförare i kommunalfullmäktige, ledamot av kommun- o. taxeringsnämndeer med flera uppdrag.

Uppgift hämtad ur Gods och Gårdar 1942.

 

Russelbacka var redan på  1400 -talet en betydande gård som ägdes av Anders Joensson Oxe. Han ägde också Bryne.

Hans far Joen Andersson Oxe var också ägare till Bryne. Anders Joenssons dotter Märta gift med Hovjunkare Axel Eriksson Soop blev nästa ägare också till Bryne 1627. Han dör 1636. Hans dotter Carin Soop gifter sig 1640 med Kungl Kammarherren Hans Kafle som då blir gårdens ägare.

Sonen Kornetten vid Upplands dragoner Erland Kafle. Han var gift med Margareta Ribbing och dog 1729.

Nästa ägare är Regementskvartermästare Erik Ribbing, gift med Cornelia Rålamb, dör 1749. Sonen Gideon, kornett och livdrabant, gift med Eva Rensstierna, ägare till sin död 1796. Erland deras son var gift med Ingela Kjerrulf von Wolffen och var nästa ägare. De hade en dotter Eva Maria som gifte sig med Lars Reinhold Nils Dalman och han dör 1858 på Katrineberg. De sålde gården till Överstelöjtnant C. A. Virgin.

Löjtnant C. Carling blir nästa ägare.

Därefter grosshandlare Kantzow, P. Rudgren, Stadsmäklare J. Holm, grosshandlare Per Lovèn, L. Leeb,  vilken gjorde konkurs då gården övertogs av av Hypoteksföreningen i Göteborg.

1896 säljs gården till Wilhelm Witte, och efter hans död driver sterbhuset gården till 1916. Sonen John Witte övertar gården och brukar den till 1921 då den säljs till Mellersta Sveriges Lantbruksaktiebolag (Familjen Stenbäck, Kinnevikskoncernen).

 

Uppgifter hämtade ur Slott- Herrgårdar kring Lidköping, Ture Fincher.


Bilder och dokument från Russelbacka

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Börje Gunnarsson
Börje Gunnarsson Föreningsredaktör för Järpås Hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från Järpås är du mycket välkommen ringa 0510-91596, 070-2595239 eller skriva till E-post jasgripen39@hotmail .com.