Korpegården

Kategori: Herrgård

Visa karta
Korpegården
Koordinater: 58.400592, 12.965599

Information om Korpegården

Namnet

Härstammar från fågelnamnet korp. (-1546 Korpagårdenn,- 1576 Kårppagårdenn, -1600 Korpegollen, -1639 Korpegården).

Gården tillhörde Vedums socken fram till 1874.

Det vackra Corpes de logit är registrerat som kulturhistoriskt märklig byggnad och kommer från från slutet av 1700-talet.

År 1874 delades gården i tre delar och då uppstod Björklunda och Lövåsa. Gården har förnämliga anor och bland ägarna kan nämnas släkterna Roos af Hjälmsäter, Papegoja, Rutensköld och Frölich.

(Info hämtad ur Järpåsboken).

 

Korpegården 

Areal: 160 ha, därav 60 ha åker och 100 ha skog. Taxeringsvärdet: 59.800:-.

Jordart: Lerjord. Skogsbestånd: Barr- och lövskog.

Manbyggnaden, i herrgårdsstil, uppfördes omkring 1770, stall omkring 1770 och ladugård, loge och magasin 1780.

Husdjur: 8 hästar, 40 nötkreatur, 5 svin och 3 får. Hästarna av ardenner- och nötkreaturen av låglandsras.

Till gården, som 1874 delades, hörde tidigare gårdarna Lövåsa och Björklunda.

På 1500-talet innehades godset av släkten Roos av Hjälmsäter, i slutet av 1600-talet av Bernt Papegoja, svärson till förste guvernören i Pennsylvania, Prinz vars vapensköld finns i Järpås kyrka.

Sedermera ägdes godset av löjtnant C. A. von Schmalenseè, därefter av grevliga släkterna von Roos, Frölich och sedermera av C. Setterberg  samt E. Weinberg, vilken ägde godset vid delningen 1874.

Nuvarande ägarens fader köpte Korpegården 1883 och efterträddes sedan av nuvarande ägaren 1937.

Anders Wellner är född 1844, son till L. J.Andersson(f. 1857-d. 1931) och hans hustru Hilda Salomonsson (född 1861) samt gift sedan med Maja Skallström (född 1889).

Barn: Rune, Arne och Inga.

W. är ledamot av kommunalfullmäktige, pensionsnämnden, kommunalnämnden samt intresserad medlem av alla till jordbruket hörande ekonomiska föreningar.

Fru Wellner är dotter till Johan Skallström och hans hustru Matilda från Hovby socken.

På gårdens ägor finns lämningar av en gammal kyrka benämnd Vedum, vilken revs på 1600-talet.

Uppgifterna är hämtade ur Svensk Hembygd. Herresäten och gårdar (1938).


Bilder och dokument från Korpegården

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Tore Torstensson