Brandstationen i Gamla Uppsala

Kategori: Brandstation

1925 bildas Gamla Upsala Frivilliga Brandkår på initiativ av bl.a. brandchef Edwin Wallnerström och kapten Fredrik Kylberg.

Kåren existerade tills den ombildades 1990 till Föreningen G:la Uppsala Brandkårskamrater

Redan år 1926 byggdes en mindre brandstation. Den ersattes 1948 med nuvarande brandstation.

Koordinater: 59.897453, 17.637658

Information om Brandstationen i Gamla Uppsala

 
Vid seklets början var landets kommuner skyldiga att hålla eget brandförsvar och att ha egen brandstadga. Sålunda formulerade och antog Gamla Upsala kommunalstämma en egen ”brandordning”, i 30 paragrafer, år 1917. Den lästes dessutom upp i Gamla Upsala kyrka den 1/1 1918!
I kommunalstämmans protokoll omtalades sedan vid upprepade tillfällen val av ”sprutmästare” och ”brandsynenämnder”, översyn av materielen och inköp av brandsprutor.
Men samhällsbebyggelsen gav kommunens förtroendemän nya problem även när det gällde brandskyddet.

Innevånarna i Gamla Upsala villasamhälle var framför allt intresserade av ett effektivt brandskydd. Och den 3 januari 1925 bildades Gamla Upsala Frivilliga Brandkår, i närvaro av 41 personer och brandchefen Wallnerström i Uppsala.
För att anskaffa medel till inköp av olika slags släckningsredskap igångsattes väl organiserade fester och basarer. Genom dessa begivenheter, gåvor och anslag erhöll kåren under en 20-årsperiod inte mindre än ca. 35. 000:- kronor, vilka medel användes för brandväsendets utgifter.
Redan 1926 byggde kårens medlemmar en mindre brandstation och anlade vattenposter och tre år senare inköptes en brandspruta. 1931 erhöll kåren som gåva en personbil som ombyggdes för kårens räkning. 1936 inköptes en lastvagn som också ombyggdes till brandbil. 1941 inköptes ytterligare en lastbil som utrustades.

År 1945 började kåren tala om en ny brandstation. Främst om behovet av ett slangtorn. Nu använde man en lyktstolpe! vid Mattsgården för detta ändamål. Tillstånd erhölls att bygga ny station på Storgårdens tomt i triangeln vid Konsum. Bönder hade utlovat virkesleveranser, och Snickerifabrikören Fridolf Lindkvist ritade en brandstation.
Efter inkorporeringen med Uppsala stad 1947 övertogs kontroll av bilar och utrustning av personalen vid Uppsalas brandkår.
Före samgåendet med Uppsala stad planerades byggandet av ny brandstation vid Vattholmavägen, och denna uppfördes och inflyttning ägde rum 1948.

Efter samgåendet med Uppsala stad blev verksamheten inom Gamla Upsalas brandkår reducerat till ett minimum. Vissa övningar genomfördes men personalen inkallades endast för vakthållning vid större bränder.

I november 1982 fick brandstationen en helt annan uppgift, nämligen som museum; gammal utrustning insamlades från olika håll och iordningställdes. Den 12 november 1982 invigdes
museet av Brandstyrelsens ordförande B Andersson.
I samband med 65-årsjubiléet 1990 ombildades den frivilliga brandkåren till en kamratförening med namnet Gamla Upsala Brandkårs Kamrater.
Från årsskiftet 1991-92 upphörde verksamheten som brandkår.

Information av Harald Gustafson och Rolf Åkerman.


Bilder och dokument från Brandstationen i Gamla Uppsala

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bygdebandssupport Back Lena Holm
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30