Gamla Uppsala skola

Kategori: Skola

Nya folkskolan
Postadress: Gamla Uppsala. Tel Uppsala 11224
Läge 5 km från Uppsala, 0,5 km från jvst.
Tax.v. 130.000
Skolhuset uppf. 1928 av trä under tak av tegel. 2 vån., 8 lärosalar, 1 materialrum, 1 lärarrum, 1 tjänstebost. om 2 rum o. kök, källare m 2 slöjdsalar m.m. Bekväml.: V. o. avl., cv, wc, el. ljus. 1 byggn. uppf. 1918 av trä. 2 vån. 1 gymnastiksal, 1 kapprum, 1 skolkökslokal, , 2 tjänstebost. om resp. 1 rum o. kök o. 2 rum o. kök samt 1 vindsrum. Bekväml.: V. o. avl., cv, el. ljus.
På tomten finnes skolträdgård.
Skolform: A
Elevantal vårterminen 1948: 176.
7-årig folkskola. 39 veckors läsår

Text från Sveriges Bebyggelse

Koordinater: 59.898989, 17.639043

Information om Gamla Uppsala skola

Skolan består av två (egentligen tre) byggnader som har byggts till och ombyggts i flera omgångar under årens lopp
Den första byggnaden på platsen tillkom 1918. I denna fanns från början gymnastiksal och skolkökslokal på nedre botten. En trappa upp var två tjänstebostäder. På senare tid, 1974, byggdes en länga till som innehöll matsal.
Den andra byggnaden, huvudbyggnaden, tillkom 1928 och hade från början åtta lärosalar och två slöjdsalar. Vid tiden för byggnadernas tillkomst var toalettfrågan löst med ”utedass”. Men i slutet av 1950 – talet uppfördes en tillbyggnad innehållande toalettavdelning.
Vid 1950 – talets början tjänstgjorde fem folkskollärare Harald Gustafson, Sten Carlsson, Astrid Johanzon, Ove Karlsson och Helena Malmqvist och tre småskollärare Sonja Lund, Ethel Håkanson och Karin Ström. Några särskilda slöjdlärare existerade ej, utan några av lärarna undervisade också i detta ämne. Inte heller hade skolan någon speciellt anställd musik lärare eller idrottslärare, utan klasslärarna hade att sköta även denna del av undervisningen.
Eleverna fick ställa sig på rad klassvis till första lektion på morgonen och efter lunch. Läraren öppnade dörren vid huvudentrén och ”räknade” in oss.
År 1993 uppfördes en paviljong på skolområdet. Byggnaden blev 110 kvm, som inrymde en musiksal på 50 kvm, ett grupprum på 20 kvm samt kapprum och korridor.

Information av bl.a. Ulla Lindgren och Rolf Åkerman.


Bilder och dokument från Gamla Uppsala skola

Visa fler bilder & dokument ›



Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Birgitta Kjellerby
Föreningsredaktör för Gamla Uppsala hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Gamla Uppsala är du mycket välkommen att skriva till mig på adressen birgitta.kjellerby@live.se