Fardhem församling

Kategori: Församling

Fardhem socken är en av de mindre socknarna på södra Gotland. Här bor vi ca 160 personer. Lantbruk är den dominerande näringen.

Koordinater: 57.264250, 18.344379

Information om Fardhem församling

Här i socknen bor vi ca 160 personer med ett rikt föreningsliv och flera företag. Lantbruk är den övervägande näringen men här finns även företag såsom ullspinneri, repslageri och varuhandel. Här finns bygdegård och idrottsplats med stor verksamhet samt en friskola. I Fardhem finns vacker natur med flera hävdade ängen, skogs- och åkermark och även en del av den mäktiga Mästermyr tillhör socknen. Historiska byggnader såsom den gamla sockenkyrkan från 1100-talet med den intilliggande vackra prästgården, pampiga gamla stenhus och små söta torp finns här. Gårdarna i socknen är Prästgården, Nixarve, Nederburge, Överburge, Gardarve, Myre, Gerete, Sandarve, Rodarve, Gårdsby, Stenstugu, Kvie, Hallsarve och Hägsarve.


Bilder och dokument från Fardhem församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›


Platser i Fardhem församlingGravröse
Minnesplats och Minnessten

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lena Widén