Stugslätten

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 56.870623, 16.389673

Information om Stugslätten

På Stugslätten låg fram till mitten av 1800-talet ett av Slakmöres två båtsmanstorp.

I husförhörslängden1785-1794 (den första tillgängliga) finns på torpet en båtsman Udd med nr 72 vid Smålands Båtsmanskompani. Hans förnamn framgår inte av kyrkboken, men han var 45 år gammal 1785. Hustrun kan ha hetat Ingrid (svårläst) och var 28 år gammal. Udd hade varit gift tidigare men blivit änkeman. Sönerna Nils och Anders var 14 respektive 12 år gamla och de kan inte gärna haft Ingrid som mor. Däremot var hon säkert mor till sonen Sven Peter född 1784 (död som liten). Senare föddes barnen Lars och Sophia. Familjen flyttade runt 1800 till Ljungnäs sedan Udd fallit för åldersstrecket. De äldre sönerna hade då sedan länge lämnat föräldrahemmet.
Uppgiften i den bifogade filen att torpet varit bebott av artilleristen Björnlund och hans familj kan inte styrkas i husförhörslängden. Familjen kan ha bott på annan plats i Slakmöre
Nästa båtsman på torpet var Nils Udd med hustrun Kajsa Nilsdotter. De hade barnen Maria född 1793 (död före 1799), Anders född 1796, Maria född 1799, Nils född 1803 och Greta född 1806. Familjen flyttade ut 1815.
Sonen Anders Udd efterträdde sin far som båtsman. Han levde flera år som ogift i torpet, men 1825 gifte han sig med Stina Cajsa Andersdotter. De fick sonen Johan Gustaf 1828.
Stina Cajsa dog 1830 och året efter gifte Anders om sig med Kajsa Maria Jonsdotter. De fick barnen Maria Lovisa 1831, tvillingarna Karin och Johanna 1833 (båda döda 1833) och Anders Petter 1834.
Anders Udd dog 1839 och efterträddes som båtsman av Gustaf Slät. Han var gift med Sofia Åberg och de hade dottern Anna Sofia född 1847. Familjen flyttade 1848 till Åby socken.
Nästa båtsman flyttade inte in i torpet förrän 1852. Han hette Gustaf Andersson Udd och blev den siste båtsmannen på Stugslätten. Han kom redan efter några år att kallas ”afskedade båtsmannen” och dog 1858. Gustafs hustru var Carin Maria Jonsdotter, och de hade barnen Johan Gustaf född 1852 och Carl Peter född 1856.
Torpet flyttades i samband med laga skiftet i början av 1850-talet till Ekeberg mitt emot nuvarande idrottsplatsen. Huset finns fortfarande kvar.
I samband med finska kriget 1808-1809 och de senare krigen i Tyskland och Norge fick Kannemåla rote, dit Slakmöre hörde, sätta upp en fördubblingsbåtsman. Han hade båtsmansnamnet Alm och var född 1782 och dog 1814. Alm bodde inte i torpet på Stugslätten.


Bilder och dokument från Stugslätten

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson