Rockneby

Kategori: Tätort

Rockneby som tätort växte fram särskilt sedan järnvägen dragits fram i slutet av 1890-talet.

Koordinater: 56.804485, 16.347444

Information om Rockneby

Rockneby som tätort växte fram särskilt sedan järnvägen dragits fram i slutet av 1890-talet.Redan tidigt blev Rockneby ett slags centrum i Ryssby socken eftersom gästgivargård, tingshus, länsmansgård och andra centrala funktioner låg på mark som hörde till byn Rockneby (se separat artikel angående byn Rockneby).
Trots namnet ligger tätorten Rockneby inte bara på mark tillhörande byn Rockneby utan även på mark från byarna Hultsby och Ryssby samt gårdarna Dampehammar (prästgården), Knapegården och Stensholm.
Sitt egentliga uppsving fick samhället eller tätorten Rockneby efter att järnvägen dragits fram 1896. Rockneby blev då stationssamhälle trots att själva stationen kom att ligga på mark tillhörande Knapegården.
Ryssby socken var även borgerlig kommun fram till sammanläggningen med Kalmar 1971, och då var samhället Rockneby kommunens centrum.
En närmare beskrivning av själva tätorten Rockneby finns i den bifogade filen Byvandring från en sådan begivenhet år 2005.


Bilder och dokument från Rockneby

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i RocknebySamlad bebyggelse
Fornlämning, Fornminne

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson