Wendelsberg

Kategori: Skola

Koordinater: 57.663747, 12.100466

Information om Wendelsberg

När Bruno Wendel tillträtt som chef för Mölnlycke Fabriker 1853, (se ”Mölnlycke” och ”Mölnlycke Fabriker”) började han intressera sig för skogsområdet norr om fabriken. Det var en kuperad vildmark med spår från istiden i form av jättegrytor och stora flyttblock. Fabrikschefen drömde om att skapa en naturpark i romantisk anda. Han köpte in området och på 60-talet skred han till verket.

Konjunkturen fluktuerade och i perioder av låg sysselsättning lät Wendel sina arbetare syssla med parkanläggning i den västra delen av området. Man ersatte inhemska träd med sådana utländska arter som tålde västsvenskt klimat, som t.ex. akacia, kastanj, idegran och blodbok. Dessutom anlade man dammar, sammanlagt åtta stycken. De skulle utgöra ett system för vattenförsörjning av fabriken och dess arbetarbostäder, senare även själva disponentbostaden. Systemet fungerade långt in på 1900-talet och fungerar delvis fortfarande. Groddjur och insekter trivs i dammarna. (Se ”Wendelsbergsparken” under rubriken ”Naturområden”)

I östra delen av området behöll man den vilda naturen, men anlade stigar så att förnäma besökare kunde promenera till de tidigare nämnda spåren av istiden. Dagens mölnlyckebor kan fortfarande vandra på dessa stigar och t.ex. kliva upp på Stora Utsikten, med fri sikt över Gröen (Landvettersjön) ända bort till Landvetter kyrka.

Wendel nöjde sig inte med detta utan som krona på verket lät han uppföra en storslagen privatbostad. Den stod färdig 1883 och byggdes i trä, en av Sveriges största träbyggnader. Arkitekten hette Adrian Crispin Peterson. I tio år fick Wendel residera i sitt drömslott, hans änka bodde kvar ända till 1906, då den stora katastrofen inträffade.

År 1906 gick Mölnlycke Fabriker, som drivits vidare av sonen Arthur Wendel, i konkurs. Wendelsberg utbjöds till försäljning.

Vid denna tid hade det börjat dyka upp folkhögskolor i Sverige efter dansk modell. På Tjörn fanns en sådan, vars rektor Oskar Lundgren var aktiv i en av tidens nykterhetsförbund. Han greps av tanken att starta en ny folkhögskola i nykterhetens tecken. Han försökte sälja sin idé till flera av de konkurrerande nykterhetsorganisationerna, men till slut var det bara ett förbund som nappade, nämligen NGTO (Nationalgodtemplarorden). Man sökte lämpliga lokaler och fick upp ögonen för det då salubjudna Wendelsberg.

 År 1908 kunde man inviga Wendelsbergs Folkhögskola, Sveriges första rörelseägda. Den har spelat en viktig roll som ett bygdens kulturcentrum.

Skolan är fortfarande i drift. Deras specialitet är teaterlinjen. Nya byggnader har tillkommit, nämligen teater och elevhem. Som bidrag till finansieringen driver man restaurang-, hotell- och vandrarhem.

 Vill man läsa mer om Wendelsberg kan man rekvirera Råda Hembygdsförenings årsskrift för 2016. Ett kapitel om Wendelsberg finns även i Ulf Erixons bok ”Mölnlycke Fabriken”. Finns också att köpa hos Råda Hembygdsförening.

 

 

 


Bilder och dokument från Wendelsberg

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Leif Andersson
Pensionerad språklärare. Uppväxt i Solsten, Mölnlycke. Bodde 40 år i Ångermanland, är nu återflyttad. Sköter föreningens "arkiv". Har lagt in gamla dokument, protokoll och bilder i dator. Telefon 070-5989986. E-post leif.andersson@mbox370.tele2.se