Ålderdomshemmet

Kategori: Ålderdomshem

Den 17 september 1893 beslöt kommunalstämman, att som det ännu kallades, en ”fattigstuga” skulle byggas. Den 15 oktober är kommittén färdig med förslag: ”byggnaden skall byggas av sten i tvenne våningar med fem rum i varje samt en liten källare inunder”.
Kostnadsförslaget slutade på summa kr. 8.897:-.
Hemmet byggdes om och renoverades både på 30-talet och 1945. För personalen blev det betydligt mer lättarbetat, då bland annat köket moderniserades.
Verksamheten i Gamla Upsala ålderdomshem lades ned år 1977 och pensionärerna flyttades ut till olika hem i Uppsala

Koordinater: 59.899613, 17.633979

Information om Ålderdomshemmet

Den vita byggnaden kallades för ”Ålderdomshemmet”. En föreståndare, Ester Andersson, som även hade till uppgift att vara församlingssyster anställdes 1929. Då föreståndarens bostad var i ålderdomshemmet gick församlingsborna till ”syster Ester” och fick hjälp med diverse krämpor. Där blev något av den tidens vårdcentral, om än i mindre skala. Apoteket Lejonet i Uppsala levererade medicin av olika slag till ”hemmet”.
I ålderdomshemmet bodde både kvinnliga och manliga pensionärer, som mest 20 personer, men 8 – 12 personer var vanligast. Cirka 12 rum fanns och man fick bo två personer i en del rum.
En ljusglimt i tillvaron för de boende var besök av skolbarn med sång på Lucia-dagen och Gamla Uppsala Husmorsförening kom till första advent och bjöd alla på kaffe och julbröd.
Fler f.d. skolelever berättar om ”farbror Eriksson” som i källare hade en snickarverkstad där han bl.a. gjorde modeller av Gamla Uppsala kyrka av bitsockerlådor av trä.
Under 60-talet svarade en överläkare från Uppsala för hemmets sjukvård. Varje tisdag kom han ut till Gamla Upsala och undersökte pensionärerna och kontrollerade deras hälsa. Där fanns en vävstuga med tre vävstolar och flera av damerna var flitiga väverskor som vävde dukar o. dyl., alster som de kunde sälja.
Ester Andersson slutade sin tjänst 1959 och efterträddes av Thyra Perman och därefter Svea Espegren.
Innan byggnaden revs fick Gamla Upsala Husmodersförening använda den som vävstuga i några år.

Texten är ett utdrag från en berättelse av Ulla Lindgren i Gamla Uppsala Förr och Nu år 1997.


Bilder och dokument från Ålderdomshemmet

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Birgitta Kjellerby
Föreningsredaktör för Gamla Uppsala hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Gamla Uppsala är du mycket välkommen att skriva till mig på adressen birgitta.kjellerby@live.se