Alandersgatan

Kategori: Gata

Gata från Gunnar Wennerbergsgatan österut till Järnvägsgatan (dåvarande Västra Kyrkogatan). Äldre namn för östra delen av gatan från Jesper Swedbergs gränd till Järnvägsgatan var Lilla Malmgatan vilket namn ändrades till Kapellgränd enl beslut av Stadsfullmäktige 18/2 1888. År 1946 gjordes utgrävningar där Lindmarks ekonomilängor legat, kyrkoruinen efter S:t Nicolai grävdes fram.

Visa karta
Alandersgatan
Koordinater: 58.386646, 13.435657

Information om Alandersgatan

Rektor P G Alander – (1807-1874) anslog i sitt testamente 1873 ett belopp ”till underlättandet av en sådan reglering inom Skara stad, att en prydlig gata må kunna utgå i väster från kyrkans portal” (Erik Sandberg, SKARA STADS ÄLDRE GATOR OCH TORG). Gatan fick sitt namn efter P G Alander

Den 9/6 1921; § 7 beslutade stadsfullmäktige bl a att Alandersgatan skulle anläggas enligt gällande stadsplan till så stor del som ej hindrades av husbyggnader samt upplåta gatan till allmänt begagnande; att bemyndiga drätselkammaren att för ändamålet använda Alanderska fonden; samt att anläggningen av Alandersgatan skulle betraktas såsom nödhjälpsarbete, på det att arbetslösa med hemortsrätt i Skara skulle kunna beredas sysselsättning med sådant arbete som ej fordrade speciell yrkesutbildning.

År 1946 skedde den förändringen vid gatans början, där förre köpman Lindmarks ekonomilängor legat, grävdes en kyrkoruin fram. Först kallades den S:t Annas ruin, men adjunkten Erik Sandberg visade övertygande, att det var frågan om S:t Nicolai ruin.

Ostvästlig gata väster om domkyrkan. Lektor P.G Alander hade testamenterat pengar till gatans iståndsättande varför den uppkallats efter honom

Källa: Skara Gilles årsbok 1966

 

 


Bilder och dokument från Alandersgatan

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Johansson
goranjohansson49@hotmail.com mobil 0704700886 hem 0511-375444