Konsum

Kategori: Affär

”Konsum” i Gamla Upsala hade sina rötter i Gamla Upsala Arbetarekommun, där man år 1923 gav sin styrelse i uppdrag att skriva en teckningslista, för att utröna hur många som var villiga att handla i en samköpsförening. Det blev så småningom Konsum i Gamla Uppsala 1923-1999. Affären låg länge på Vattholmavägen just där vägen delade sig och Sivs väg gick ner mot och längs järnvägen.

Koordinater: 59.896194, 17.636385

Information om Konsum

Arbetarekommunens styrelse hade sedan ett sammanträde med ordföranden för samköps-föreningen i Uppsala, som ställde sig villig att gå med på att öppna en filial i Gamla Upsala. Problemet var dock att hitta en lämplig lokal och någon som var villig att sköta det hela.

På arbetarekommunens möte den 8 november beslutade man att öppna en filial i Patrik Tibblins källare, nuvarande Odins väg 6, med honom som föreståndare, och under firmanamn: ”P Tibblin”.

Samköpsföreningen utvidgades senare alltmer och kunde efter några år flytta in i egna lokaler, i ett litet hus vid hörnet av Odins väg och Frejs väg. Som sen blev Carin och Signe Johanssons mjölkaffär.

År 1928 köptes det gamla missionshuset vid Vattholmavägen av Kooperativa föreningen, Konsum. I det gamla missionshuset hade Konsum sin verksamhet tills år 1964, då den nybyggda affären vid Vattholmavägen nr 65 stod färdig. Det gamla missionshuset / Konsum revs detta år. Den nya affären var, till skillnad från föregående lokaler, från början byggd för sitt ändamål.

Men nya tider med ändrade inköpsvanor gjorde så småningom att det sviktande kund-underlaget motiverade att stänga affären den 16 november 1999. Detta var då den sista affären för gamlaupsalaborna som stängde. Sedan dess är man nu hänvisad till Gränby Centrum eller Heidenstams torg som närmaste affär.

Text i stort från Rolf Åkerman


Bilder och dokument från Konsum

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Birgitta Kjellerby
Föreningsredaktör för Gamla Uppsala hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Gamla Uppsala är du mycket välkommen att skriva till mig på adressen birgitta.kjellerby@live.se