Gilseretorpet

Kategori: Torp

Koordinater: 59.915423, 12.525119

Information om Gilseretorpet

Koordinater (x/y) 6648568 / 1316557 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7×5 m (V-Ö) och ett spisröse 0.7 m h. Beväxt med lövträd. I området är odlingsrösen och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne