Järpås kyrka

Kategori: Kyrka

Järpås kyrka från 1805 ligger på samma grund som den tidigare 1100-tals kyrkan.

Visa karta
Järpås kyrka
Koordinater: 58.376550, 12.977664

Information om Järpås kyrka

Järpås gamla kyrka.

Den dateras till 1100-talets början eller mitt. Den fick på 13-1400-talets mitt vapenhus och vid medeltidens slut ett torn av gråsten mot väster. År 1647 raseras det ursprungliga koret och kyrkan utvidgas mot öster i bredd med långhuset. Natten 13-14 dec 1674 blåste den ansenliga spiran omkull. År 1800 tillåts församlingen att bygga en ny kyrka gemensam för både Järpås och Höra socknar. År 1805 raseras den gamla kyrkan.

Järpås nya kyrka.

Ligger på samma grund som den gamla till viss del. Den har i västra gavelns sockel en runsten inmurad. Den har texten; ”Kabr o Vikman satte denna sten och gjorde bron efter Sture”.  (Var den nämnda bron skall ha funnits är okänt, men möjligen mellan Orreslätt och kyrkbacken).

Över södra ingången finns en kalkstenstavla med förgylld text: ”År 1805 under Gustav IV Adolfs tid ombyggdes detta Herrans hus”. I väster är år 1806 ett torn av gråsten tillbyggt. Över västra ingången är en kalkstenstavla inmurad med årtalet 1806.

Golvet är belagt med 17 st nötta kalkstenshällar med inskrift. Nederst efter golvet är en träpanel utförd med enkla fyllningar, av de gamla bänkdörrarna. Korväggen, dvs väggen mot öster, är indelad med pilastrar, varigenom dörrar till sakristian och altaruppsättningen har sammankomponerats.

Altaret är från 1689, men har genomgått en del förändringar genom tiderna. Mellanpartiet (lammet) tillkom 1910. Lejonet låg tidigare på altaret. Tillbyggnaden utfördes av snickaren J. Johansson Öntorp.

Innan denna altaruppsats, fanns en målning på duk av fröken Ebba Reuter. Målningen föreställde; ”Änglas i moln”. År 1902 ersattes denna av en oljemålning föreställande; ”Emauslärjungarna” med inskriften; ”Bliv kvar hos oss ty det lider mot afton”.  Målningen är utförd av Mary Wijk, Domö. Målningen är nu placerad på norra väggen.

Altarprydnaden daterad 1689 står i en nisch, mörkt målad med förgyllda stjärnor som målades över liksom årtalet (1689) vid restaureringen 1949. Taket är ett segmentvalv av trä, dekorerade med målningar. Det har en stor mittspegel, begränsat av en kraftig trälist. I mitten ornament med fyra strålknippen vilka också målades över (1949).

Bakom altarväggen är en smalare utbyggnad gjord. Den är tvåvånings och därför lika hög långhuset. I utbyggnaden finns finns en sakristia och en tambur med trappa upp till övervåningen, som rymmer en församlingssal. Före restaureringen var här en öppen läktare mot kyrkan som togs bort 1910.

Dopfunten är placerad till höger om koret. Den är från 1100-talet.

Dopskålen ar av mässing, skänkt av kyrkvärden Karl Pettersson Orrås, 1949.

Dopaltaret är skänkt av kyrkliga ungdomskretsen och dopaltarets ljusstakar av Anna Pettersson Orrås.

Tavlan över dopaltaret är skänkt av Karin Aashammar. Tavlan är målad av hennes far konstnären Sven Linderoth 1887. Tavlan är en kopia av en okänd målares verk.

Ljuskronor I kyrkan finns 7 st ljuskronor, varav 2 mindre på läktaren. Dessa är skänkta av två Järpåsbor som vill vara anonyma. I mitten av kyrkan hänger en kristallkrona. Denna är skänkt, till minne av Anna Salomonsons dödsdag 12 dec 1871, av kyrkvärden G Salomonson. De två äldre kronorna är skänkta av änkeprostinnan Helena Thunberg i slutet av 1700-talet. H Thunberg bodde på L:a Bryne. De två sista inköptes 1949. Lampetter finns 4 st på korsväggen, utskurna i trä. De är från 1700-talets början.

Vapensköldar finns det tre st på väggarna. Harald Oxe på Bryne 1628, död i Stockholm 1690. Berenz Papegoja, född i Amerika 1649, död på Korpegården 1700, Erland Kafle till Russelbacka och Bryne, född 1653, död 1729.

Sakristian har porträtt på de präster som verkat i kyrkan året 1791 till nutid.

År 1936 ersattes en gammal otidsenlig kamin med ett nytt värmesystem.

År 1937 fick kyrkan en ny orgel och orgeltramparen ersattes av eldriven fläkt.

Före 1939 hade kyrkan enkla fönster vars rutor stod på sin spets.  År 1939 sattes kopplade fönster in med utsida av antikglas.

År 1949 var det dags för en större renovering av målningar och dylikt under överinseende av konservator Olle Hellström, Skara.  Fram tills nu gick kyrkan helt i vit färgton. Denna dämpades något och en del dekor förenklades.

Då inköptes två nya ljuskronor, tillverkade av gelbgjutaren Jonsson i Skara.

Kyrkan fick då elektrisk belysning med de gamla ljuskronorna längst fram och de nya bak i kyrkan.

En del möbler till sakristian ersattes också då. Domprost Yngve Rudberg invigde kyrkan igen 29 maj 1949. Man fick också nya möbler till sakristian där även ett altare ingick. Den var tidigare mycket torftigt inredd med ett svart bord, några stolar och cementgolv. Den röda mattan i kyrkan byttes 1951 mot en i gul färgton.

År 1972 tog man bort tre bänkar vid varje sida och fick ett kapprum under läktaren nya mattor och träfiber paneler bakom elementen för att skydda väggarna mot temperaturväxlingarna. Kyrkan återinvigdes 17 september 1972.

Nattvardssilvret Kalk och Patèn från 1807, båda i båda i silver. Oblatasken består av drivet silver från år 1669. En oblatask i trä från 1688.

Vapenhuset På vägen ut genom yttre farstun är en dubbel liljesten inmurad. I vapenhuset finns en inmurad, ett vackert ornament i kalksten, på senare år skänkt av Russelbacka egendom.

Tornet På väg upp i tornet finns på första avsatsen bokhylla med Svensk Författningssamling.

Andra avsatsen en straffstock och en likbår (användes förr i tiden då vägarna inte var farbara utan fick bäras på båren istället).

Översta avsatsen finns klockorna, den lilla från medeltiden, medan den stora är från 1885 och gjuten av Johan Backman Stockholm. Den har följande inskrift;

I klockan ljud

en röst från Gud

må hans församling höra

En röst vänd om till Jesu kom

Han vill dig salig-göra

Hans ord, Hans namn,Hans tempelfamn

Dig ljuvlig vila bjuder

På Jesu tro ät sabbatsro

Så tänk när klockan ljuder.

Hämtat ur Järpåsboken

 


Bildgallerier från Järpås kyrka

Visa fler bildgallerier från Järpås kyrka ›


Bilder och dokument från Järpås kyrka

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Järpås kyrka
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bygdebandssupport Griggus Per Norberg
Telefonnummer till Bygdebandssupporten 08-545 450 77. Supportens telefontider, vardagar 08.30 - 12.30