Järpås skola

Kategori: Skola

Koordinater: 58.377759, 12.978997

Information om Järpås skola

Järpås var före sin tid och skolundervisning var ordnad  redan innan den blev lagstadgad.

Det första protokollet om skolgång i Järpås är från 1808 och en biskopsvisitation där biskopen föreslog det. I ett protokoll från 18 aug 1817 står det: ”Grundläggningen av en allmän skolinrättning uti församlingen hade vid sistnämnda sista visitation varit ett viktigt diskussionsämne”. ”Möjligheterna därtill skulle säkrast och fullkomligast därigenom beredas, att församlingens klockare försedd med bostället och tillräcklig lön, åt barnundervisningen hade att ägna en odelad tid och omsorg utan att för sin utkomst behöva blanda sig i göromål sysslan ej egentligen tillhörande samt därjämte vara förbunden att undervisa medellösa barn gratis”. Medel till ändamålet söktes efter församlingens bifall men på grund av olika förhinder blev det ingen utdelning. Den 28 maj 1830 bestämdes att klockaren skulle få lön som ”kyrkojorden” för sin lärargärning.

På Järpås Backa inköptes ett hus där klockaren och kyrkvaktmästaren skulle bo. Vid sammanträdet 30 okt 1830 beslöts att skolan skulle starta 1 nov (Lärare klockaren Hangström) skolan slutar  den 11 dec och nästa start bestämmer pastorn i församlingen.

År 1842 kom en lag om obligatorisk skolundervisning och i Järpås fanns då c:a 200 barn.

År 1843 förenas organist-, klockare- och folkskollärartjänsten till en tjänst där J R Hasselblad valdes till lärare. År 1844-45 byggs Järpås första skola.

År 1859 beslutades att småskolor skulle upprättas på Korpegården-, Bryne-, Russelbacka- och Domö rotar.

År 16 mars 1874 beslutas att två större och två mindre småskolor skall uppföras vardera med plats för 40 barn och klara till 15 mars 1876.

Den 9 aug 1941 invigs en ny skola på Backa. Den byggdes ut med matsal 1964 och 1984 med gymnastiksal. 1994 gjordes en ombyggnad för att inrymma fritidsgård. Skolan hade 1974 en kapacitet för 165 elever. Den sista byskolan stängdes på 1960-talet.

(Utförligare beskrivning av skolans utveckling i Järpås från tidigt 1800-tal finns i JÄRPÅS BOKEN i artikeln, ”Folkskolan”  av Stellan Johansson).


Bilder och dokument från Järpås skola

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Börje Gunnarsson
Börje Gunnarsson Föreningsredaktör för Järpås Hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från Järpås är du mycket välkommen ringa 0510-91596, 070-2595239 eller skriva till E-post jasgripen39@hotmail .com.