Sävare kyrka

Kategori: Kyrka

Adress 2018 – Sävare Kyrka 1, 531 91 Vinninga
Fastighetsbeteckning – Sävare 39:1, beräknad area 3 479 m2

Visa karta
Sävare kyrka
Koordinater: 58.457651, 13.254624

Information om Sävare kyrka

Sävare kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Sävare församling i Skara stift och ligger utanför Vinninga i Lidköpings kommun.

Kyrkan är en sexkantig s.k. centralkyrka, ritad av arkitekten Emil Victor Langlet (1824-1898). Kyrkan invigdes 1883 och ersatte då en 1100-talskyrka på samma plats. Kyrkans orgel från början av 1900-talet hade 13 stämmor. Den byggdes av Härnquists orgelbyggeri i Lidköping. Under senare delen av 1900-talet utvidgades orgeln med ytterligare 13 stämmor av orgelbyggaren Orvar Smedman i Lidköping. Framför kyrkan finns sedan 1928 en klockstapel / stiglucka med två kyrkklockor, gjutna hos M & O Ohlssons klockgjuteri i Ystad, i genomgångsvalvet sitter stentavlor med uppgift om, att år 1928 skänkte Alfrid Friberg i Grumpan 14,000 kr. till detta klocktorn och klockor.

Riksantikvarieämbetet – Bebyggelseregistret LIDKÖPING SÄVARE 39:1 – husnr 1, SÄVARE KYRKA

Kyrkokartan.se Sävare

Avskrift P E Lindskog: Försök till en kort beskrivning av Skara stift 1811 s. 73 f: SÄFVAREDS Kyrka skall, förutom tornet hafva blifvit upbränd omkring år 1649, de gamla murarne lära dock vid Kyrkan uppbyggande blifvit begagnade. Säfvareds kyrka är af jämnad och kantad, Lindärfva af ohuggen och Hasslösa Kyrka af huggen sten. I Säfvared ombyggdes Kyrkotornet 1784.

Sävare Seriers Pastorum

Prebendepastorat till S:t Nicolai prebende vid Skara domkyrka enl. brev från Biskop Brynolf daterat 1474-07-09 (Erik Hallström: Några Anteckningar ur Sävare Pastorats historia)

1550-1677 annexförsamling till Lidköping:

1662-1673 – Jonas Johannis Laurentius (Larsson) Scarinius (1616*-1687+), prost i Lidköping och Sävare 1662, 1673 superintendent i Karlstad, 1674-1687 biskop i Växjö

1677 – Sävare egen församling, annexförsamlingar Hasslösa och Lindärva:

1677-1700 – Dimbodius, Joachimus, kyrkoherde, 1634*-1700+

1701-1714 – Eldsberg, Nicolaus Abraham, 1684 c-1714+

1715-1738 – Bröms, Jonas Ericus, 1663*-1738+

1739-1752 – Holander, Sveno Engelbert, 1708 c-1752+

1754-1755 – Digelius, Sven Johansson, 1711*-1755+

1757-1760 – Alenius, Peter, 1711*-1760+

1760-1773 – Kleverus (Cleverus), Asmund, 1711*-1789+

1773-1777 – Sundbeck, Nils, 1719*-1777+

1778-1804 – Mellin, Carl Magnus, 1778-1804

1805-1824 – Smedborg, Johan, 1750*-1824

1825-1851 – Ljungmarker (Jungmarker), Samuel Fredrik, 1789*-1857+

1852-1854 – Modin, Nils Erik, 1809*-1854+

1855-1879 – Norén, Johan, 1804*-1879+

1906-1909 – Kulling, Ludvig, 1857*-1909+

1910-1931 – Blomberg, Ture Wilhelm, 1856*-1932+

1932-1956 – Carlsson, Ernst Johan, 1889*-1959+

1956-1960 – Rosén, C J, 1956-1960 c

1960-1961 – Rudberg, Tore, 1960-1971 c

1962 – Sävare, Hasslösa, Lindärva, Norra Härene och Hovby

1962-1964 – Hallerbäck, Ivar Emanuel, 1901*-1964+

1964-1976 – Sandstedt, Erik Gustaf-Adolf, 1909*-2001+

1989 – Sävare, Hasslösa, Lindärva, Norra Härene, Hovby, Saleby, Trässberg och Härjevad

1977-1993 – Jacobson, Rolf Lennart Viktor, 1928*-2010+

1993-1996 – Inghammar, Lars

1996-2015 – Rosén, Bertil

2015 – Fagrell, Judith

 

 


Bildgallerier från Sävare kyrka

Visa fler bildgallerier från Sävare kyrka ›


Bilder och dokument från Sävare kyrka

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Sävare kyrka
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Mobil 070-440 0084 Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital