Bjällersta gård

Kategori: Gård

Visa karta
Bjällersta gård
Koordinater: 59.418430, 16.438851

Information om Bjällersta gård

Bjällersta Gård

Kjell och Tony Wallin, ”Team Wallin”, driver sedan länge travverksamhet på Bjällersta. Det gamla prästbostället med tillhörande mark ägs av kommunen och är utarrenderat som lantbruk.

…………………………………………………

Bjällersta prästgård
var kyrkoherdeboställe redan på 1300-talet, kanske ännu tidigare innan Torshälla fått sina stadsrättigheter. När stadens gränser drogs upp efter år 1317 kom prästbostället att hamna i sockendelen. I Södermanlands landskapslag, stadfäst 1327, beskrevs noga vilka byggnader socknen skulle uppföra och till vilka ändamål. När siste kyrkoherden lämnade Bjällersta 1924 och flyttade till den nyuppförda prästgården inne i staden gjordes en uppmätning av den  gamla prästgården, vars mangårdsbyggnad lär ha uppförts omkring 1818. Prästbolet bestod av inte mindre än arton olika byggnader, alltså betydligt fler än de sju som föreskrevs i Sörmlandslagens kyrkobalk på 1300-talet
År 1926 uppmättes Bjällersta  prästgård med alla byggnader.
…………………………………..

Ur Svenska Gods  och Gårdar XII 1938
Areal: Total 47 har åker.
Taxeringsvärde 37.800.
Jordart: Svartmylla på lerbotten.
Mangårdsbyggnaden uppf. i början av 1800-talet.
Arbetarbostad om två lägenheter uppf. 1905. Ekonomibyggn. uppf. i mitten av 1800-talet, magasin 1929.
3 hästar, ett 30-tal nötkreatur, 1 tjur. Traktordrift.
Gården till släkten i arrende  genom nuvarande brukares far. Sonen övertog arrendet 1929.
Ägare: Torshälla pastorat.
Arr.: David Andersson, f. 1889. Son t. C. E. Andersson o. h. h. Edla. Gift m. Tekla Fredrika f. Blomkvist.
………………………………………….

Bjällersta
ur Sveriges städer och samhällen jämte landsbygd – Sörmland 1949

1 mtl. Tax.-värde 65.500. Areal: 123 har, varav åker 45, skog 63, övrig mark 15.
Jordart: lera o. svartmylla; arealen delvis täckdikad; 6-årig växtföljd med helträda.
Mangårdsbyggnad uppförd på 1700-talet, 2 flyglar samtidigt. Ekonomibyggn. : ladugård, (el. ljus och kraft, mjölkmaskin) på 1800-talet, ombyggd efter brand 1941.
Djurbesättning: 2 hästar, 18 kor och 11 ungnöt. Traktordrift.
Ecklesiastikt löneboställe.
Arrendatorer: Bröderna Olle och Magnus Lejon.

Olle Lejon är född 1895 i Eskilstuna. Son t. Johan Magnus Lejon f. 1870 i Torshälla o. h. h. Matilda Gustafsson f. 1867; gift m. Anna Kristina Andersson f. 1898.
Magnus Lejon är f. 1895 i Eskilstuna. (Föräldrar, se ovan); gift m. Berta Berg, f. 1898 i Torshälla.

Gården tillhör Torshälla pastorat och har varit kyrkoherdeboställe. Bröderna Lejon har genomgått  Åsa lantbruksskola och haft anställning som lantbruksbefäl innan de 1947 övertog arrendet på gården.
…………………………………..

Fornminnen i Torshälla stad med omnejd
Bjällersta. Inte långt från Källsta ligger Bjällersta. I området  finns tre gravhögar och åtta runda stensättningar, en treudd som är en trekantig gravanläggning samt en stensträng. Treudden är belägen  i gravfältets östra del och är cirka  tio meter i sida. I Bjällerstas omedelbara närhet  finns borgarna vid Ölsta och Rostorp.

…………………………………………………..

 


Bilder och dokument från Bjällersta gård

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lilian Andersson