Sävare nr 1 – Skattegården

Kategori: Skattehemman

Koordinater: 58.461855, 13.255519

Information om Sävare nr 1 – Skattegården

Första gången omnämnd 1715 – Skattegården

Storskifteskarta 1773-03-09 16-SÄV-6e – N:o 10 Ibidem Skattegården ett helt Hemman Krono Skatte med Räntan anslagit til Capitein Lieutenanten wid Wästgiötha Cavallerie Regemente Hästehemman

Husförhörslängd AI:1 1775-1785 – Skatteg. 1, 2 o 3 – rubrik: Säfvare Sokns By-Rote

Församlingsbok AIIa:3 1926-1937 s. 12o f – Sävared Skatteg. 1/16 mntl mm – rubrik: Sävared Skatteg. n:o 1 1 mntl Skatte Oförmedlat 1 mntl

Sockeninventeringen nr 86, 101-103

Adress 2018 – Sävare Skattegården 1, 531 91 Vinninga

Fastighetsbeteckning: Sävare 24:3, 5 586 m2


Bilder och dokument från Sävare nr 1 – Skattegården

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital