Sävare nr 6 Stommen

Kategori: Prästgård

Adress 2018 – Sävare Stommen 1, 531 91 Vinninga
Fastighetsbeteckning: Sävare 6:1, Lidköpings kommun, beräknad area 372 690 m2

Koordinater: 58.459284, 13.257536

Information om Sävare nr 6 Stommen

Första gången omnämnd 1564 – Stommnen

Storskifteskarta 1773-03-09 16-SÄV-6e – N:o 7 Stommen ett helt Hemman Krono, Kyrkieherde Boställe uti Säfwareds Försambling

Husförhörslängd AI:1 1775-1785 s. 1-2 – Presteg. – rubrik: Säfvareds Sokns Den 1sta Roten eller Säfvareds By-Rote

Församlingsbok AIIa:3 1926-1937 s. 156-158 – Sävared Stommen 1 mntl löneboställe, Indelningshav. Kyrkofonden Sävareds prästgård – rubrik: Sävared, Stommen n:o 6, 1 mntl Krono Oförmedlat 1 mntl

Sockeninventeringen nr 104, nr 105 Arrendatorsbostaden

Avskrift P E Lindskog: Försök till en kort beskrivning av Skara stift 1811: Kyrkoherde-BOSTÄLLET vid Landsvägen emillan Skara och Lidköping, ligger i byelag. Jordmånen är dels lermylla, dels så kallad går-jord till 26 T:e 28 kappelands åker i bägge så kallade markerne (1)

  • Så kallas gärdena härstädes, hvaraf det ena är träde, det andra besås.

Ängen ger emillan 30 à 50 stackar hö. Bostället har uppväxande furu til vedbrand, men ingen timmerskog. Här är ingen tilldelningsstomm, förmodl. af den orsak, att Säfvared till 1677 varit prebende till Lidköping.


Bilder och dokument från Sävare nr 6 Stommen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Mobil 070-440 0084 Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital