Sävare nr 8 Falkagården

Kategori: Gård

Adress 2018 – Sävare Falkagården 1, 531 91 Vinninga
Fastighetsbeteckning – Sävare 8:12, beräknad area 259 066 m2
Adress 2018 – Sävare Falkagården 3, 531 71 Vinninga
Fastighetsbeteckning – Sävare 26:37, beräknad area 1 580 m2 (endast hustomten), mark bl a Sävare 8:13, beräknad area 80 950 m2 mm

Koordinater: 58.446980, 13.270733

Information om Sävare nr 8 Falkagården

Första gången omnämnd 1685 – Falckegården

Storskifteskarta 1773-03-09 16-SÄV-6e – N:o 11 Ibidem Falckagårdem ett helt förmedlat til tre fiärdedels Hemman Krono Rustnings Stamm under N:o 119 wid Lif Compagniet  af Wästgiötha Cavallerie Regemente

Husförhörslängd AI:1 1775-1785 s. 8-9 – Falkag. 1, 2 o 3 – rubrik: Säfvare Sokns By-Rote

Församlingsbok AIIa:3 1926-1937 s. 168-183 – Sävared Falkag. 1/4 mntl (mm) – rubrik: Sävared, Falkag. n:o 8, 3/4 mntl Skatte Oförmedlat 1 mntl

Sockeninventeringen nr 121-130. Vinninga samhälle är till största delen byggt på Falkagårdens mark.

Lantmäteriets  historiska kartor 16-SÄV-avs21 – avsöndring 1942-05-27 från 1/8 mtl Falkagården nr 8 litt A lägenhet 0,1190 hektar, rnr 8:38, säljare Axel Alfred Mauréns sterbhus, köpare stationsinspektor C F Lindberg och h h Matilda Lindberg.

Do 16-SÄV-119: Rågångsåtgärd Vinninga station-Mejeritomten-Alvik


Bildgallerier från Sävare nr 8 Falkagården

Visa fler bildgallerier från Sävare nr 8 Falkagården ›


Bilder och dokument från Sävare nr 8 Falkagården

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Mobil 070-440 0084 Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital