Selvéns väg 1 – Ravelstorp nr 1 (Åmantorpet)

Kategori: Gård

Postadress 2018 – Selvéns väg 1, 531 70 Lidköping

Koordinater: 58.492430, 13.235209

Information om Selvéns väg 1 – Ravelstorp nr 1 (Åmantorpet)

Första gången omnämnt i jordebok 1685 – Rafwelstorp – oskattlagt arbetstorp under Alebäck

Husförhörslängd AI:1 1775-1785 s. 45 – Rafvelstorp – rubrik: Säfvare Sokns Heldes Rote

Församlingsbok AIIa:3 1926-1937 s. 118 – Ravelstorp 1/8 mntl – rubrik: Ravelstorp n:o 1, 1/8 mtl Skatte Oförmedlat 1/8 mntl (ägare Filsbäck).

Torpinventering nr 2: Åmantorpet (Ravelstorp), jorden försåld till Filsbäck av nuvarande ägare.

1910 torparen Albert Åhman. Tidigare ägare Flyckt trädgårdsmästare på Filsbäck.

Ladugårdsbyggnader fortfarande kvar

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Mobil 070-440 0084 Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital