Nordsjö

Kategori: By

Koordinater: 59.635876, 13.059482

Information om Nordsjö

Nordsjö har säkerligen erhållit sitt namn efter en sjö med samma namn och man antar att Rinnen en gång haft detta namn. Hemmanet breder nämligen ut sig mellan Rinnen och Nordsjötjärnet. En gård i Nolsiöö nämnes i en tiondelängd från år 1600, men upptages i jordeboken först 1624 som 1/3 mantal. I detta hemman finns en hemmansdel med det ålderdomliga namnet ”Kven”, vilket kommer av ”kvea” i betydelsen flyttbar fålla för kreatur. Förste kände ägaren heter Nils. Han förekommer i längden för Älvsborgs lösen 1613. Hans efterträdare och trolig son är bonden Dirich, som är skriven i Nolsiö i boskapslängden 1629. Han har ett sto, två stutar, fyra kor, en kviga, en risbitt, tre getter och ett får. Till utsäde anslår han en och en halv tunna. Av detta förstår vi att det inte är någon liten gård han brukar. Dirich är fortfarande ägare 1630 och samma år betalar han för Noollsiöö i skatt 2 daler 4 öre 8 penningar. I jordeboken 1642 är pigan i Nolsiöö skriven för gården, men i tiondelängden samma år heter ägaren Torsten, som i tionde  eerlägger 1 fot råg, 1,5 fjärding och 1 fot malt samt 4 fjärdingar och 1 fot havre. Namnet Dirich förekommer ännu vid 1700-talets början i detta hemman. Enligt mantalslängden fanns för år 1700 tre bönder och soldaten Håkan Torstensson. Bönderna hette Diric Nilsson, Diric Torstensson och Erik Torstensson. Soldaten och de båda sistnämnda är säkerligen söner till den Torsten som nämndes 1642. ”Mäster Olle Kruse”, född 1710, död i Nordsjö 1763 förekommer i handlingarna från 1700-talets mitt. År 1881 var hela ägovidden av 1/3 mantal kronoskatte Nordsjö 797,6 tunnland och brukningsdelarna var 24. Arealen var fördelad sålunda: åker 92,1, äng 110,4 och skogsmark 595,1 tunnland. Enligt ”Beskrifning till kartan öfver Jösse härad” av år 1889 hade hemmanet detta år 26 bebyggda brukningsdelar och 3 bebyggda lägenheter. Till hemmanet hör Halvardsön och Långön i Rinnen om tillsammans 37,7 hektar. Laga skifte fastställdes 1841.

Ovanstående är utdrag ur ”En bok om Boda” av Linus Brodin.


Bilder och dokument från Nordsjö

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Agneta Holmqvist
Jag är en av föreningsredaktörerna för Boda Hembygdsförening. Mitt telefonnummer är 070 6951011. Mejladress lonsamt2@gmail.com