Sävare Brakelund 1 – Ålderdomshemmet (Fattigstugan)

Kategori: Ålderdomshem

Koordinater: 58.443892, 13.273833

Information om Sävare Brakelund 1 – Ålderdomshemmet (Fattigstugan)

Adress:

Sävare Brakelund 1, 531 91 Vinninga, fastighetsbeteckning: Sävare 41:1, 7 289 m2

Sävare Brakelund 2, 531 91 Vinninga, fastighetsbeteckning: Sävare 41:2, 834 m2

Sävare Brakelund 3, 531 91 Vinninga, fastighetsbeteckning: Sävare 43:1, 9 792 m2

Husförhörslängd AI:1 1775-1785 s. 21 – Säfwareds Fattigstuga – rubrik: Säfvare Sokns By-Rote

Husförhörslängd AI:9 1837-1845 s. 143-148 – Fattiglängd (1sta, 2dra, 3dje och Thorestorps Rote)

Församlingsbok AIIa:1 1895-1910 s. 199 – Fattigstugan – rubrik: Brakelund Allmänning

Församlingsbok AIIa:2 1911-1926 s. 237 – rubrik: (Fattigstugan) Brakelund Allmänning Ålderdomshemmet

Församlingsbok AIIa:3 1926-1937 s. 267 – rubrik: Ålderdomshemmet

Sockeninventeringen nr 136


Bilder och dokument från Sävare Brakelund 1 – Ålderdomshemmet (Fattigstugan)

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital