Marielund, Sävare Skattegården / Holmbräckan

Kategori: Lägenhet (benämning på vissa gårdar)

Koordinater: 58.467578, 13.191747

Information om Marielund, Sävare Skattegården / Holmbräckan

Församlingsbok AIIa:3 1926-1937 s. 129 – Marielund n:o 1 1,662 har – rubrik: Sävared, Skatteg. n:o 1, 1 mtl. Do s. 82 – Marielund n:o 2, 6,04 har – rubrik: Holmbräckan n:o 1, 1/2 mntl

Församlingsbok AIIa:2 1911-1926 s. 105 – Marielund n:o 1 1,662 har – Marielund 8,566 har – rubrik: Sävared, Skatteg. n:o 1, 1 mtl

Sockeninventering nr 50Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital