Sävare nr 1 Skattegården Marielund 1

Kategori: Lägenhet (benämning på vissa gårdar)

Koordinater: 58.467578, 13.191747

Information om Sävare nr 1 Skattegården Marielund 1

Församlingsbok AIIa:3 1926-1937 s. 129 – Marielund n:o 1 1,662 har – rubrik: Sävared, Skatteg. n:o 1, 1 mtl.

Församlingsbok AIIa:2 1911-1926 s. 105 – Marielund n:o 1 1,662 har – Marielund 8,566 har – rubrik: Sävared, Skatteg. n:o 1, 1 mtl

Sockeninventering nr 50

Adress 2018 – Marielund 1-2, 531 91 Vinninga

Fastighetsbeteckning: Marielund 3:1, 86 302 m2 (ekonomiska kartan 1:1-1:2

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital