Vinninga Gästgivaregård

Kategori: Gästgivaregård

Visa karta
Vinninga Gästgivaregård
Koordinater: 58.453092, 13.267439

Information om Vinninga Gästgivaregård

Husförhörslängd AI:1 1775-1785 s. 20 – Winninga Giästgifvarg. – rubrik: Säfvare Sokns By-Rote

Församlingsbok AIIa:3 1926-1937 s. 178 – Sävared, Falkag. (27/400 mtl struket) Gästgivaregård Corps de logis jämte trädg. äger Fru Gerda Fredrika Ström p. 179 – rubrik: Sävared, Falkag. n:o 8, 3/4 mntl

Sockeninventeringen nr 120 – nedbrunnen 1945

Lindskog 1811: Gästgifvaregård är WINNINGA, som eger blott en kryddgård af 28 kp.land.

Strömbom 1889: Utkommer man till landsvägen och följer densamma åt venster några minuter, kommer man till en korsväg, invid hvilken Vinninga gästgifvaregård  (eg. herr Wilh. Svensson) är belägen; här kan hvarje resande räkna på beqvämt logis, godt bord och särdeles tjenstvilligt bemötande. Från gästgifvaregården skjutsas till Mellby 2 mil, Örslösa 2, Jung 1,8, Tholsjö 1,8, Vesterplana 1,3, Skara 1,3 Lidköping 1 och Kållängen 1 mil. Skjutslegan är kr. 1,60.

Dahlin 1993 nr 12 – Ägaren till Gästis och den därifrån avstyckade jordbruksfastigheten var ett konsortium bestående av ett dussintal lantbrukare från Sävare, med bl. a. familjerna Andersson, Smedberg och Läckgren från Torestorp samt Åmark, Ålycke. På övre våningen var Svenska Lantmännens Banks kontor med 2 anställda. Kamrer var Gustaf Månsson och kassabiträde fröken Gerda Torelius. Jordbruksfastigheten var utarrenderad av ägarna. Även var den på fastigheten befintliga slakteri- och charkuterirörelen var utarrenderad till Gustav Valfrid Dahlin (1889-1970). Alla ekonomibyggnader revs på 1970-talet, sedan Lidköpings kommun inköpt marken till byggnadstomter. Där bensinstationen nu ligger fanns på den tiden Vägförvaltningens första garage med en plats för väghyvel och lastbil.


Bilder och dokument från Vinninga Gästgivaregård

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Vinninga Gästgivaregård
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Mobil 070-440 0084 Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital