Kattfotsvägen 12 (Vinninga station)

Kategori: Järnvägsstation

Adress 2017 – Kattfotsvägen 12, 531 71 Vinninga
Fastighetsbetecking 8:119, beräknad area 1 674 m2 – avstyckning från Sävare nr 8 Falkagården.

Visa karta
Kattfotsvägen 12 (Vinninga station)
Koordinater: 58.450085, 13.269204

Information om Kattfotsvägen 12 (Vinninga station)

Adress 2018 – Kattfotsvägen 12 – huset uppfört 1928 på platsen för ett äldre, envånings stationshus.

Lidköping-Skara-Stenstorps järnväg LSS  –  http://www.historiskt.nu/smalsp/vgj/lssj/lssj.html

Husförhörslängd AI:14 1874-1884 s. 108 – rubrik: Winninga Station (Arkiv Digital)

Församlingsbok AIIa:3 1926-1937 s. 263-264 – rubrik: Winninga Station (Arkiv Digital)

Lantmäteriets historiska kartor 16-SÄV-119 rågångsåtgärd Vinninga station – Falkagården nr 8 – Mejeritomten – Alvik


Bilder och dokument från Kattfotsvägen 12 (Vinninga station)

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Mobil 070-440 0084 Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital