Ribbingshov

Kategori: Herrgård

Koordinater: 57.886735, 15.354234

Information om Ribbingshov

Ribbingshov hette fram till 1638 Wi. Herrgården är gammal och omnämns första gången i en urkund år 1279.Den första av oss kända urkunden angående Wi skrevs 1279, då Ulfhild Magnusdotter utväxlade/bytte på ett något tvivelaktigt sätt bl a gården Wi med sin 2:e make Birger Filipsson. Man kan anta, att Ulfhild ärvde gården av sin far östgötalagmannen Magnus Bengtsson–Minnessköld. Han dog 1263. Kanske ärvde han i sin tur gården av sin förfader folkungen Bengt Snivil född någon gång under 1100-talets första femtio år.

Wi redovisades fram till 1630-talet som vanligt landbohemman, dock som urgammalt frälse. 1638 påbörjades för Märta Ribbing och hennes man Svante Horn en säteribyggnad. Den var belägen vid ”knappt ett bösskotts avstånd” från den gamla byggnaden.

Catarina von Schaar gifte sig med Fredrik Ulrik Ridderborg. Vid dennes dödsbädd 1782 omvandlade de Ribbingshov till fideikommiss. Detta förändrade förutsättningarna för det gamla Wis framtid. Makarna hade inga arvingar utan skrev fideikommisset till förmån för Fredriks brorson Carl Fredrik Ridderborg. Som fideikommiss gick godset i arv i tre generationer efter Carl Fredrik. Sonsonssonen Carl Gustav Anders Ridderborg, innehavare 1907 till sin död 1940 omvandlade Ribbingshovs jordfideikommiss till ett penningfideikommiss. Han sålde 1932-33 skog och övrig mark till kronan.

Mer uppgifter angående Ribbingshov finns att läsa i ”Norra Vi-boken” samt i 3:e delen av ”Gårdar i Norra Vi”. Böckerna finns att köpa hos Norra Vi Hembygdsförening.


Bilder och dokument från Ribbingshov

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson