Dyan

Kategori: Skogsområde

Koordinater: 58.479801, 13.271613

Information om Dyan

Skogsparti mellan Sävare – Helde – Torestorps byar och Krutbruket

Lantmäteriets historiska kartor P 204-16:4 Delning av skogen 1775 – lantmätare Johan Justus Aurell

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Nils Drejholt
1. intendent emeritus vid Livrustkammaren i Stockholm, nybliven västgöte och ledamot i Sävare hembygdsförenings styrelse. Rättelser, kommentarer, bilder mm mottages tacksamt. Mobil 070-440 0084 Epost förnamn.efternamn@gmail.com. AID hänvisar till Arkiv Digital