Järpås Godegården 6

Kategori: Gård

Koordinater: 58.375166, 12.979413

Information om Järpås Godegården 6

1920 köpte Viktor Augustsson Godegården. Han flyttade då från Larslarsgården Härjevad som han då hade arrenderat. Hans fru Agda född Johansson kom från Skumpagården Jung, trivdes inte så väl på den leriga platta slätten i Härjevad. Viktor sökte sig då till Järpås som då i mycket liknade Agdas hemställe en grusås med utsikt över slätten. Barnen Astrid och Torsten växte upp och var båda aktiva i ortens föreningsliv. Torsten som föddes 1914 tog över 1939 som arrendator. Efter Viktors död 1952 blev Torsten ägare. Torsten gifte sig 1940 med Elin född Carlsson som kom från Lillegården ,Södra Kedum. Barnen Tore och Lennart kom med i verksamheten 1965 i samband med att arrendet av kyrkans gård Ledet blev ledigt. Jordbruket på gårdarna drevs som en enhet med en areal av 80 hektar.

1982 överlämnade Torsten Godegården genom gåva till Tore och Lennart. Jordbruksdriften var gemensam fram till då. Torsten avled 1990 och hustrun Elin 1997. Lennart köpte 1985 halva gården av Tore som i gengäld övertog alla för driften nödvändiga inventarier på gårdarna. Lennart som efter giftermål flyttat till Trollhättan ägde gården fram till 1997. Tore köpte Godegården av sin bror då. Arrendet av Ledet fortsatte till 2003, då Egendomsnämnden i Skara stift erbjöd gården till försäljning.

1999 blev driften på gårdarna ekologisk, då bedrevs mjölkproduktion och spannmålsodling fram till Tores pensionsålder 2006. Tore gifte sig med Gunvor född Persson som kom från Hov i Älvsborgs län 1970. Barnen Anders, Ingrid, Roland och Per-Ove har utbildat sig och avflyttat från hemorten. Roland har återvänt hem efter olika anställningar och övertagit gården genom köp 2006 och har fortsatt med ekologisk produktion med fårskötsel istället för mjölkproduktion.

 


Bilder och dokument från Järpås Godegården 6

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Börje Gunnarsson
Börje Gunnarsson Föreningsredaktör för Järpås Hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från Järpås är du mycket välkommen ringa 0510-91596, 070-2595239 eller skriva till E-post jasgripen39@hotmail .com.