Vattendriven såg och takspånhyvel

Kategori: Vattenkraftverk

Koordinater: 57.746161, 13.912467

Information om Vattendriven såg och takspånhyvel

Jära vattendrivna såg

Nissans vattenkraft har utnyttjats flitigt genom åren och det gav upphov till att ett antal småindustrier bildades, sålunda fanns under 1800-talets första hälft kvarnar, sågar, smedjor, tunnbinder och skrädderi i trakten. Jära hade på 1850-talet 36 gårdar, torp och backstugor med cirka 213 invånare. På 1860-talet lät greve Malkolm Hamilton bygga en vattendriven såg i Jära. 1909 byggdes en ny såg och den var under de första åren en ramsåg men moderniserades snart och förseddes med två cirkelsågverk. Efter dåvarande förhållanden var sågen mycket modern, den hade t.ex. ett indragningsverk för timret. Sågen hade mycket hög kapacitet, överfallshjulet med nära 4 meter i diameter gav så mycket kraft att 9 tums block kunde sågas på båda verken samtidigt. Såghuset är uppfört i två våningar. Källarplanet är av ca. 240 kubikmeter tuktad sten och väggarna ca. 1,25 meter tjocka. Stora drivhjulet har 232 kuggar och första växlingen sker mot ett hjul med 3 kuggar, då har hastigheten ökat 7,7 gånger. Därefter växlas hastigheten ytterligare upp genom remdrivna transmissioner. Sågverket brukades i större skala för husbehovs- och avsalusågning fram till 1930-talet, därefter i mindre skala för husbehovssågning fram till 1940-talet. Att renovera den förfallna sågen blev Mulseryds hembygdsförenings första stora uppgift vid starten 1965 och den 25 maj 1968 återinvigdes Jära gamla vattendrivna sågverk.

 

Takspånhyveln

Vid mitten av 1800-talet blev det allmänt vedertaget att använda takspån i stället för då gängse halm, näver och jord vid takläggning. Träspånets era varade under cirka ett sekel. Ett vällagt spåntak hade en livslängd av cirka 30 år. Sedan sågverket kommit i drift i början av 1860-talet tillkom denna anläggning och 1978 återinvigdes takspånsanläggningen efter en omfattande renovering.


Bilder och dokument från Vattendriven såg och takspånhyvel

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Gun Hansson
Om du har frågor eller vill kontakta hembygdsföreningen e-post mulserydshembygd@outlook.com eller ring mig: 0766 063100