Skinnarbacka

Kategori: Gård

Skinnarbacka, är känt sedan 1500-talet. År 1763 var brukaren här Lars Persson född 1723 med hustru Kerstin Jansdotter född 1730. Senare har samma släkt funnits på gården från 1817, då Anders Olsson född 1781 och Stina Andersdotter född 1782 flyttar dit från Kängstorp.
Stinas dotter Maja Stina född 1804 gifte sig med Anders Andersson född 1801, och de tog över arrendet här. Deras ättlingar har sedan brukat gården fram till det Skinnarbacka upphörde att vara arrendegård. David Medin med hustru Margareta var siste arrendatorn och de slutade 1983.

Visa karta
Skinnarbacka
Koordinater: 58.926571, 15.515227

Information om Skinnarbacka

År 1898 tog flera i släkten efternamnet Medin. Prästen tyckte de skulle byta namn till ”Medin” för det var det rätta namnet (en tidigare släkting från Mickelstorp hade tagit sig namnet Medin år 1784), sa han. Sönerna och äldsta dottern i familjen bytte medan de andra flickorna behöll sitt namn Andersson.

Här finns två boningshus, varav ett är undantagsstuga. Den byggdes åt Selma och Karl Medin 1951. Även där fick man virke till att bygga undantagsstugan, fick stå för arbetet själva och bo där så länge man levde, berättar Ingvar B.

Huvudbyggnaden rustades år 1958.

Det finns även en drängstuga, förutom lagård, loge, stall och ett vagnshus ihopbyggt med en svinstia och hönshus. Här har förr funnits en linbasta och en smedja på gården.

Lagård och loge rustades 1944.

Gården är friköpt och år 2014 åretruntbostad (Hästgård).

Skinnarbacka äng, ”Änga”, var en hästhage och åkrar som tillhörde Skinnarbacka som gränsade mot av Hyddans åkrar.

Skinnarbacka, namnet kan komma från, skinnare, flåare, garvare, ett annat namn var ”rackare” det kallades den som drog skinnet av en häst. Djuret var ju nästan heligt, det var inte många som ville göra det jobbet.


Bilder och dokument från Skinnarbacka

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lennart Östman
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 073-5461226, eller skriva till mig på adressen lhultet@telia.com