Fårfallsbacken

Kategori: Naturområden

Är en backe vid åkrarna på västra sidan om Regnavägen, nästan mitt emot Edlas kulle. Där hade man får stängslade.

Koordinater: 58.922189, 15.518368

Information om Fårfallsbacken

Norr om nämnda backe finns ett dike (grav) i väst-östlig riktning. Där fanns förr en upprinning (källa) där hjonen i fattighuset hämtade vatten. Gunborgs och Stigs pappa, Gunnar Karlsson, har berättat att han såg dem när han, som litet barn, var på väg från Djursnäs till skolan i Boo.

Fårfallsbacken var en populär och lagom brant skidbacke för många av oss som vuxit upp i Boo. Idag växer det en del bokträd där, och det har också varit en plats för fasanuppfödning.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lennart Östman
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 073-5461226, eller skriva till mig på adressen lhultet@telia.com