Rilågsvägen

Kategori: Mindre väg

Rilågsvägen, Rilagsvägen. Den börjar öster om Bosån, där Sörängsvägen går söder ut, svänger den här vägen norrut, utefter de gamla åkrarna (som idag är beteshagar) och kommer upp, och går på Rilågsåsen, Rilagsåsen, fram till länsvägen (Brevensvägen) öster om Boo.

Koordinater: 58.919721, 15.530185

Information om Rilågsvägen

Den här vägen kan ha varit en del av en ännu äldre väg till Kobäcken, före Averns sjösänkning. (Då låg säkert den Kobäcksväg som tidigare beskrivits under vatten). Från vägskälet (Kobäcks/Rilågsvägen) fortsatte den öster ut över Brickebackarna, och upp över norra delen av Oxhagsberget genom skogen till Kobäcken. Alf Jelvehed har följt den genom skogen och sett den, där den inte är sönderkörd. Den ser ut som en hålväg, berättar han. På ekonomiska kartan från 1949 finns den fortfarande inritad.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lennart Östman
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 073-5461226, eller skriva till mig på adressen lhultet@telia.com