Fornlämningar

Kategori: Historisk plats

Fornlämningar, finns på södra sidan om vägen ner till badet vid Djursnäs. Det var här man tror att Hackefolket slog sig ner först när de kom till trakten, söder ifrån på vattendragen upp genom sjön Avern. Det har Friherre (”Baron”) Hugo Hamilton berättat för Tage Aronsson. De gjorde små odlingar med hjälp av enkla hackor. ( Se Sköllerstabygden 1 sid 120 och 209). Vi har i minnesanteckningar nummer 1 den 26 september 2012 nämnt om dem, vid Glottra.

Koordinater: 58.899608, 15.553404

Information om Fornlämningar

Dommarringar, finns på östra sidan om ovan nämnda väg.

Lingrop, där man rötade och torkade linet förr. Den finns utefter och på samma sida om vägen som Domarringarna. I gropen eldade man och la linet ovanpå för att torka

Lingropen, Brödlösen eller Åsetäppan.

 Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lennart Östman
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 073-5461226, eller skriva till mig på adressen lhultet@telia.com