Kobäcksvägen

Kategori: Naturområden

Gamla Kobäcksvägen, Kobäckavägen, börjar vid Kalkugnsbacken och går öster ut över Bosån och fortsätter upp mot Brickera för att sedan svänga söder ut mot Kobäcken.
Idag, 2013, går det inte att åka över ån eftersom bron har ersatts med dammluckor. Det finns endast en gångpassage över ån.

Koordinater: 58.919887, 15.525679

Information om Kobäcksvägen

Gamla ”Kobäckavägen”, vägen till Boo från Kobäcken gick förbi ”Röda logen/Sörängslogen” och fram till nuvarande fågelsjön. Där delade sig vägen i ett fyrvägskors, en väster ut över Boosån (där damm-luckorna är i dag) och fram till Regnavägen.  En gick norr ut efter åkrarna och kom upp genom ”Rilågs/Rilagsåsen” på Brevensvägen. Den tredje gick upp mot gamla Österhult och ”Brickera” och Oxhagsvägen.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lennart Östman
En av föreningsredaktörerna för Boo hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Boo är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 073-5461226, eller skriva till mig på adressen lhultet@telia.com